Debat

Kloster: “F35 og Flyvestationen Skrydstrup skal på den politiske dagsorden”

“De fleste borgere der bor i oplandet til militærets flyvestation i Skrydstrup, har bekymringer eller spørgsmål til hvordan de bliver berørt af, at de nye F35 fly kommer til flyvestationen om 3-4 år. Denne bekymring skal vi politikere tage alvorlig, også selvom beslutningerne omkring flyvestationen ikke ligger ved os politikere i Haderslev kommune, men på Christiansborg ved regeringen og Folketingets medlemmer. Som formand for kommunes landdistriktsudvalg, ligger det mig meget på sinde, at bo og levevilkårene i landdistrikterne er på gode som muligt, og derfor skal vi sætte fokus på dette,” udtaler Bent Kloster (V). Han fortsætter:

“I en debat omkring flyvestationen er der mange informationer, rygter, holdninger og ideer om hvordan ting er og bliver i fremtiden. Det er ikke gavnligt for befolkningen, at der ikke er fuldstændig åbenhed og klarhed omkring situationen.”
“I Haderslev kommune bor ca. 50 % af alle borgere i landdistrikterne, de fleste af dem der bliver berørt af ændringerne på flyvestation Skrydstrup, bor i landdistrikterne.
For at få politisk fokus på dette område, vil jeg som formand sørge for, at kommunens landdistriktsudvalg vil blive orienteret om, hvordan den nuværende situation er i hele processen med udviklingen, og hvilke problemstillinger der er,” fortsætter Bent Kloster, som slutter:

“På næste møde vil udvalget blive orienteret om hvordan kommunen er inddraget i denne sag, samt hvilke bekymringspunkter der er. Udvalget kan herefter beslutte hvad man ønsker at foretage sig. Det er mit personlige ønske, at vi kan være med til at fremhæve de ting der skal sættes fokus på, og derved følge og præge hele processen. En del af processen kan være, at have en løbende dialog med befolkningen og militæret.”