Foto fra kampagnefilmen. Foto: Brandbureauet Gotcha i Aalborg
Foto fra kampagnefilmen. Foto: Brandbureauet Gotcha i Aalborg
112 nyheder

Kampagne mod narkokørsel i hele regionen

Flere og flere sætter sig bag rattet, selvom de har ulovlige stoffer i blodet. Og i den sydlige del af Danmark er narkokørsel nu mere udbredt end spirituskørsel. Kurven skal knækkes med en kampagne, som skal vække opsigt samt skabe debat blandt unge i Syd- og Sønderjylland.

Tallene fra Syd- og Sønderjyllands Politikreds dokumenterer, at der er tale om en negativ udvikling.

I årets første otte måneder sigtede politiet 986 personer for narkokørsel.
Det er flere end i samme periode af 2019, hvor tallet lå på 890. Og tilsvarende lå 2018-tallet på 681.
Til sammenligning lå antallet af sager om spirituskørsel i de første otte måneder af 2020 på 358 (se faktaboks i bunden af siden).

Mindetatovering
Alligevel er narkokørsel ikke noget, vi taler meget om …før nu!

Tidligere har der ikke været målrettede kampagner på området i Syd- og Sønderjylland. Men politikredsen og syv syd- og sønderjyske kommuner gør nu en aktiv indsats for at bryde den onde spiral.

Kampagnens visuelle omdrejningspunkt skal sætte tankerne i gang hos unge, der er målgruppen for indsatsen.

Motoren for kampagnen er således en mindetatovering af en afdød ven – billedet på de følelser, skyld samt dårlig samvittighed, man skal leve med nu og for evigt, når man har kørt en ven i døden – både når man ser sig selv i spejlet, og når andre ser på en.

Kampagnens budskaber bliver spredt via Syd- og Sønderjyllands Politis Twitter-konto (#dropnarkokørsel) samt kommunernes Facebook-sider.

“Narkokørsel er et alvorligt samfundsproblem. Og alligevel er det ikke noget, vi taler ret meget om. Det skal denne kampagne gøre op med. Ellers får vi aldrig sat ind over for problemet”, understreger projekt- og trafiksikkerhedskoordinator Anders Pedersen fra Vejen Kommune.

Behov for et wakeup-call
Undersøgelser viser, at risikoen for at komme ud for et færdselsuheld stiger 1 – 3 gange, når en person er påvirket af hash. Risikoen stiger 2 – 10 gange, hvis en person kører med kokain i blodet. Og hvis personen kører i bil med en blanding af stoffer og alkohol i blodet, er risikoen 20-200 gange større, end hvis man satte sig bag rattet uden at være påvirket.

“Der er ingen tvivl om, at narkokørsel er rigtig farligt. Narkobilister udsætter sig selv og deres medtrafikanter for stor fare, når de sætter sig bag rattet med stoffer i blodet. Loven har nultolerance over for stoffer i trafikken, men der er brug for indsatser på flere fronter, hvis vi skal gøre op med denne farlige adfærd”, fremhæver vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd-og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

En svær målgruppe
Det har krævet stor indsigt at forstå gruppen af unge mennesker – særligt helt unge mænd, som både fra biologisk side er særligt disponeret til at tage farlige risici i trafikken, og som samtidig er en del af sociale systemer, der kobler narkokørsel sammen med spænding, social status og fællesskabsfølelse. Og netop af samme årsag er kampagnens omdrejningspunkt mindetatoveringen – for at understrege, at konsekvenserne ved narkokørsel kan være fatale for jævnaldrende, man kender og holder af.

Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med brandbureauet Gotcha i Aalborg.

Kampagnen er launct dag og vil blive eksekveret bredt på forskellige medier

Filmen kan ses her: https://www.facebook.com/dropnarkokoersel/

Faktaboks: Tal, Syd- og Sønderjyllands Politikreds

 202020192018
 Spirituskørsel i årets første 8 måneder358321333
 Spirituskørsel, hele året 487501
 Narkokørsel i årets første 8 måneder 986890681
 Narkokørsel, hele året 1.2751.039

Faktaboks: Tal på kommuneniveau, årets første 8 måneder

Spirituskørsel

 202020192018
 Haderslev394151
 Sønderborg583745
 Tønder322528
 Esbjerg787971
 Varde503940
 Vejen303840
 Aabenraa (dækker også sager fra grænsen)66 6256

Narkokørsel

 202020192018 
 Haderslev687779
 Sønderborg14613681
 Tønder905623
 Esbjerg237181160
 Varde545344
 Vejen346482
 Aabenraa (dækker også sager fra grænsen)356323212

Tallene omfatter Syd- og Sønderjyllands Politis sigtelser og dækker journalnumre vedrørende spiritus- og narkokørdsel. Der er tale om data, som politikredsen indberetter til Rigspolitiet i forbindelse med færdselskampagner.

Vær opmærksom på, at der er enkelte sager, hvor oplysninger om kommune endnu ikke er påført, og at kommuneoversigten ikke omfatter samtlige kommuner i politikredsen (omfatter syv af de otte kommuner). Derfor kan tal på politikredsniveau og en total for kommunerne i oversigten ikke sammenlignes.