Debat

Hjemsendelser, grænsekontrol og øde ø

Debatindlæg af Peter Kofod, MF og retsordfører(DF), Rolighedsvej, Haderslev

Finansloven er landet og jeg glæder mig særligt over det meget omtalte paradigmeskifte i indvandringspolitikken.
Hidtil har lovgivningen og indgangsvinklen til asylansøgere haft fokus på at få folk integreret bedst muligt her i landet. Det har resulteret i, at 9 ud af 10 flygtninge er blevet boende i Danmark. Det er uholdbart.
Derfor vender vi nu systemet, så udgangspunktet fremover vil være, at flygtninge kun skal have ophold og beskyttelse i Danmark midlertidigt. De skal hjem igen og være med at genopbygge deres land, så snart det kan lade sig gøre.
Det er et vigtigt nybrud i dansk udlændingepolitik, som vil betyde, at flere opholdstilladelser vil blive inddraget og flere flygtninge vil blive hjemsendt sammenlignet med i dag. Det har vi kæmpet hårdt for i Dansk Folkeparti, og jeg ser frem til at følge de positive konsekvenser af paradigmeskiftet i årene fremover.
Konkret vil flygtninge, der får ophold i Danmark, være forpligtet til at underskrive en erklæring om, at deres ophold kun er midlertidigt. Så snart situationen i deres hjemland er sikker, skal de altså hjem. Desuden vinker man farvel til integrationsprogrammet, som i stedet bliver et selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram, som flygtninge skal deltage i. Ligeså bliver integrationsydelsen til en hjemsendelsesydelse.
Med denne aftale sender vi et klart og vigtigt signal til alle, der overvejer at søge asyl i Danmark: Her skal flygtninge hjem igen!
Som retsordfører glæder jeg mig også over, at vi i finanslovsaftalen sætter hårdt ind overfor de værste kriminelle udvisningsdømte. De har skabt alt for megen utryghed omkring udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Derfor opretter vi et nyt udrejsecenter på en ø, hvor de værste af de udviste udlændinge skal bo. Det skal hedde Udrejsecenter Lindholm og bliver placeret på øen Lindholm og skal huse personer på tålt ophold, udviste kriminelle, fremmedkrigere, afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven osv. Og der vil være politi til stede i området døgnet rundt.
Vi strammer også skruen overfor de udlændinge, der bryder indrejseforbud. Konsekvensen af disse overtrædelser skal kunne mærkes for at have en effekt. Det kommer de til nu, hvor lovbryderne fremover vil blive straffet hårdere.

I Tyskland har man indført et loft over familiesammenføringer og med inspiration i deres model, vil der nu kunne indføres et lignende loft i Danmark.

Finanslovsaftalen styrker også udrejsekontrollen ved de danske grænser – et vigtigt krav fra Dansk Folkeparti, som vi er kommet et godt stykke med og som forhåbentlig kan dæmme op for en del af den grænseoverskridende kriminalitet.

Denne finanslovsaftale er banebrydende for udlændingepolitikken, og det er en aftale med gode og tydelige DF-aftryk. Nu står det sort på hvidt, at færre flygtninge skal ind og flere skal hjem. Dermed er bøtten vendt på hovedet og udlændingepolitikken er blevet langt mere bæredygtig. Det er et vigtigt og stort fremskridt for Danmark.