Haderslev Rådhus Foto: Pressefoto
Haderslev Rådhus Foto: Pressefoto
Haderslev

Haderslev Kommune: Udtalelse om Mogens Rerup

Økonomiudvalget ved Haderslev Kommune samt fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening og HK har sendt nedenstående udtalelse til medarbejderne ved Haderslev Kommune.

Til medarbejdere ved Haderslev Kommune

Økonomiudvalget har som kommunens politiske personaleudvalg ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Økonomiudvalget har indledt et samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og HK, fordi en del af jer i særlig grad udtrykker, at I oplever et psykisk krævende arbejdsmiljø og føler jer chikanerede eller truede i jeres arbejdsfunktion på grund af Mogens Rerup.
Flere af jer har endog oplevet med navns nævnelse at blive offentligt udhængt på sociale medier af Mogens Rerup.
Som politikere hver for sig, og som Økonomiudvalg og faglige organisationer tager vi på det kraftigste afstand fra enhver handling, der i jeres daglige arbejde kan opleves som aggressiv, truende, ydmygende, intimiderende eller socialt stigmatiserende.

Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne, hvilket kræver en officiel fuldmagt for at få adgang til de rette og relevante informationer på vegne af borgeren.
Borgernes retssikkerhed ligger Økonomiudvalget på sinde. Derfor beder vi alle om venligt, men bestemt, at stoppe samarbejde og samtaler, hvis Mogens Rerup forsøger at arbejde uden fuldmagt; ud fra jeres vurdering arbejder mod borgeres interesser; hvis der opleves trusler og ydmygelser, verbalt eller nonverbalt, eller I på anden måde udsættes for ubehagelig opførsel.

I enkelte afdelinger er der truffet administrative beslutninger om, hvordan de ekstremt mange mails fra Mogens Rerup håndteres bedst, og der er afsat midler til at aflaste medarbejderne i denne situation. Det er et væsentligt tiltag, der har til hensigt at begrænse de betydelige personlige omkostninger, der er en følge af trusler og ydmygelser fremsat på skrift.
Det ligger Økonomiudvalget meget på sinde, at tage afstand fra uberettiget kritik, der undergraver tilliden til vores medarbejdere, og i særdeleshed til navngivne personer.
Det er en væsentlig del af et godt arbejdsmiljø, at man er stolt af sin arbejdsplads.
Gentagen kritik, selvom den er uberettiget, bidrager hverken til et godt arbejdsmiljø eller til at betrygge borgerne i deres relation med Haderslev Kommune.
Økonomiudvalget har nu indledt et samarbejde med de faglige organisationer, så vi i fællesskab kan sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og et trygt professionelt samarbejde for og med borgerne.

Alle er meget velkomne til at byde ind med konkrete forslag til handlinger. Forslag kan enten afleveres til nærmeste leder, tillidsvalgte, eller drøftes i MED-systemet.

Med venlig hilsen

Økonomiudvalget og fagforeningerne:
Dansk Socialrådgiverforening
HK