nye affaldsbeholdere fra Provas Illustration: Provas
nye affaldsbeholdere fra Provas Illustration: Provas
Nyheder

Haderslev kommune udsender info om affaldsbeholdere

Haderslev Kommune påbegynder i denne uge (uge 47), en udsendelse af breve i e-Boks på vegne af Provas.
Brevet vil handle om de nye beholdere, som borgerne skal have, når der skiftes til den nye ordning for sortering af husholdningsaffald.
I Haderslev Kommune sorteres der allerede meget, men fremover skal der også sorteres madaffald samt mad- og drikkekartoner.

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2022 og vil kræve nye affaldsbeholdere, som Provas allerede fra marts næste år vil begynde at udskifte. Når de nye leveres bliver de gamle taget med.

Det brev der udsendes indeholder informationer om, hvilke beholderstørrelser der leveres, samt hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker en anden beholderstørrelse, end den foreslået.

For de borgere der bor til leje, vil udlejeren sørge for alt omkring beholderne.

De gamle beholdere vil blive genanvendt