Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Haderslev

Haderslev Kommune politianmelder Sundplejen

Haderslev Kommune har besluttet at politianmelde den private leverandør Sundplejen og med øjeblikkelig virkning ophæve kontrakten med firmaet, der leverer praktisk hjælp og pleje til 73 borgere i kommunen

Baggrunden er, at Haderslev Kommune i forsommeren fik flere henvendelser fra borgere, der havde en oplevelse af, at Sundplejen ikke leverede den service, som borgeren havde en forventning om.

Haderslev Kommune undersøgte på den baggrund en række forhold, der blandt andet har afdækket, at en lang række borgerne enten ikke har fået den hjælp, kommunen har tildelt dem, at besøg i hjemmet er blevet afkortet eller besøg slet ikke er forekommet.

Det betydelige omfang og systematikken gør, at Haderslev Kommune finder grundlag for at ophæve konktrakten og indgive en politianmeldelse, da kommunen mener, at Sundplejen uberettiget har opkrævet betaling for hjælp, Sundplejen aldrig har leveret. Samtidig har firmaet skabt usikkerhed om, hvorvidt den enkelte borgere har fået den nødvendige hjælp.

De berørte borgere kontaktes, og kommunen vil være behjælpelig med at sikre, at borgerne får valgt en ny leverandør, så der ikke opstår usikkerhed om den fremtidige praktiske hjælp og personlig pleje.