Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Gram

Haderslev Kommune laver digitale borgermøder

Haderslev Byråd har sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet sendt et forslag til en ny kommuneplan i høring. Vil man være klogere på, hvad en kommuneplan er, og hvad den indeholder, kan man deltage i et eller flere af de digitale borgermøder, kommunen afholder, mens planen er i høring fra 4. maj til 30. juni 2021.

”Kommuneplanen er et af de vigtigste dokumenter i en kommune. Her sætter vi rammerne for al fysisk udvikling i byer og lokalområder de kommende år, så selvom meget af det, der står i planen, er meget overordnet, så kan det få stor betydning for, hvordan kommunen udvikler sig fremover”, siger borgmester i Haderslev Kommune, H. P. Geil.

Kommuneplanen for Haderslev Kommune findes digitalt på kommuneplan2021.haderslev.dk. En del af den gældende kommuneplan fra 2017 videreføres, mens der er revideret i en række temaer som landskab og natur, klima og byudvikling.
”Den kommuneplan, vi sender i høring, viser retningen for den fremtidige udvikling i hele Haderslev Kommune fra de største byer til de mindste lokalsamfund. Samtidig har det været vigtigt, at den understøtter vores vision om vækst og velfærd, og det synes jeg, den gør”, siger H. P. Geil.
”For første gang har vi lavet retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med udvikling i vores landsbyer, så vi får mere fokus på byernes potentialer, ligesom der i planen også sættes retning for Jomfrustien i Haderslev, Birkeparken i Vojens og nye erhvervsområder i Hammelev”, siger H. P. Geil.

Haderslev Kommune har valgt at give alle interesserede mulighed for at få en introduktion til planen på fire digitale borgermøder. Det sker under fire forskellige temaer, nemlig Haderslev, Vojens, Gram og Starup, hvor flest af borgerne i kommunen bor. På møderne vil det via en chatfunktion også være muligt at stille generelle spørgsmål til kommuneplanen.
”Det er vigtigt for os, at alle får mulighed for at sætte sig ind i planen og komme med deres input. Derfor har vi blandt andet inviteret repræsentanter for alle landdistrikterne til møder, hvor de kan komme med deres input til en ny landsbyafgrænsning, ligesom jeg håber, at mange borgere har lyst til at deltage i de digitale borgermøder”, siger H. P. Geil.

Links og vejledning til alle møderne kan findes på haderslev.dk/kommuneplan

Høringssvar kan afgives frem til 30. juni 2021 på Haderslev Kommunes høringsportal blivhoerthaderslev.dk

De fire digitale borgermøder finder sted:
- Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.30-20.30 – Kommuneplanforslaget og Gram
- Tirsdag den 11. maj kl. 19.30-20.30 - Kommuneplanforslaget og Vojens
- Onsdag den 19. maj kl. 19.30-20.30 - Kommuneplanforslaget og Haderslev by
- Torsdag den 27. maj kl. 19.30-20.30 - Kommuneplanforslaget og Starup