Forum Vojens Årsmøde 2020 Foto: Privatfoto
Foreninger

Forum Vojens holdt årsmøde

Torsdag den 3. september afholdt Forum Vojens, årsmøde/generalforsamling i Frøs Arenas konferencelokale.

Mødet der var udsat fra marts måned, blev positiv og udramatisk generalforsamling med almindelig ros til den siddende bestyrelse.

Blandt hovedpunkterne som blev fremlagt i bestyrelsens beretning og efterfølgende givet bud på blandt de omkring 40 fremmødte er følgende:

  • Ønsket om at få lavet et nyt terapibassin (varmt vand) i forbindelse med Vojens Svømmehal, der kan rumme brugere fra de mange patientforeninger, der har helbredsmæssig gavn af varmt vand, og som har let ved at komme til Vojens i kraft af gode togforbindelser.
  • Ønsket om at få taget hul på en forbedring af stisystemet i Vojens i forlængelse af den idéplan om et sammenhængende og trygt stisystem, som Forum Vojens har sendt som forslag til Haderslev Kommune.
  • Politibetjeningen af Vojens – f.eks. med base i stationsbygningen
  • Kommunens udfordringer med afstanden fra hovedbyen – at Sønderjyske Motorvej ikke må blive en grænse mellem øst og vest i kommunen
  • Muligheden for en enklere organisering af det frivillige foreningsliv i byen

Se mere om Forum Vojens her

Bestyrelsens beretning kan læses herunder