Mange danskere er begyndt at løbe og gå en tur på egen hånd det seneste år. Foto: Lasse Olsson
Mange danskere er begyndt at løbe og gå en tur på egen hånd det seneste år. Foto: Lasse Olsson
Foreninger

Foreninger i Haderslev mister medlemmer

I Haderslev Kommune er der kommet 805 færre medlemmer det seneste år. Trods en stor indsats fra både de frivillige og landets kommuner satte corona et tungt aftryk på DGI og Danmarks Idrætsforbunds medlemstal i 2020.
Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.
I Haderslev Kommune har corona medført en samlet tilbagegang på 805 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 24.217 medlemmer i kommunens idrætsforeninger.

”I Haderslev Kommune kan vi konstatere et fald på ca. 3% af medlemmerne under DGI/DIF, og det er altid ærgerligt når fællesskaberne bliver mindre, men jeg er alligevel imponeret over den styrke vore foreningsfællesskaber viser i denne sammenhæng. I over et år har foreningslivet generelt været udfordret af lukninger og restriktioner og alligevel fastholder mange medlemskabet af deres foreninger. Det synes jeg, at vi i Haderslev Kommune kan være både stolte og tilfredse med. Lokalt er vi også klar med initiativer, der skal hjælpe foreningslivets vej mod nye og flere medlemmer, så snart vi får en almindelig foreningshverdag igen”, siger formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune, Kjeld Thrane.

Behov for at få alle tilbage i fællesskabet
I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.
Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

”Det har ikke været nemt at være idrætsforening i det forgangne år og det afspejler tallene desværre også i de sønderjyske foreninger. På trods af restriktioner og nedlukning har vi i DGI Sønderjylland alligevel set en kæmpe indsats derude for at skabe et fællesskab sammen hver for sig. Stort tak til de mange foreninger, der har tænkt i alternativer. Nu må vi sammen trække i arbejdstøjet igen og få medlemmerne tilbage i foreningsfællesskaberne.” siger Claus Klaris, formand i DGI Sønderjylland.

Vi skal kickstarte aktiviteterne
Siden 2015 har DGI og DIF sammen med Nordea-fonden og TrygFonden samarbejdet om Bevæg dig for livet. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive.

Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.
”Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.216.675 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.
På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.
På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.
Om Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.