Nyheder

Flere indvandrerkvinder skal i job

Flere kvinder med indvandrerbaggrund skal have foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er et ønske fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der vil søge en ny pulje om midler til et lokalt projekt.
Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev er ved at lægge sidste hånd på en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har udmeldt en ny pulje til en “styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse.
“Vi er rigtig glade for, at der kommer fokus på netop denne målgruppe. I Danmark skal alle bidrage, hvis de kan – og vi vil rigtig gerne have flere indvandrerkvinder i arbejde, så de kan bidrage til samfundet, men lige præcis indvandrerkvinder kræver en særlig indsats. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får mulighed for at søge om midler, der er dedikeret til dette område”, siger Jon Krongaard, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Det vurderes, at 250 kvinder med indvandrerbaggrund er i målgruppen for projektet. For de fleste af dem gælder det, at de taler dårligt dansk, har været på offentlig forsørgelse i mange år ligesom en del af dem heller ikke har en uddannselse.
Der vil i ansøgningen blive lagt vægt på, at man i projektet skal arbejde på tværs af serviceområderne og i tæt samarbejde med andre lokale projekter.
Der bliver ansøgt om projektmidler til en halv projektlederstilling, en beskæftigelsessagsbehandler med børnefaglig erfaring og en beskæftigelsessagsbehandler med en sundhedsmæssig baggrund.
Hvis der gives tilsagn til projektet, forventes det at starte i september og løbe indtil udgangen af 2022.