Haderslev

Flådefartøjer besøger Haderslev

Der bliver ekstra trængsel ved Honnørkajen, når Søværnets uddannelsesskibe ALHOLM og ERTHOLM kommer på adoptionsbesøg i Haderslev. Én glæder sig særligt meget til besøget i Haderslev.

Søværnets uddannelsesfartøjer ALHOLM og ERTHOLM, som Haderslev Kommune adopterede tilbage i 2010 kommer på officielt adoptionsbesøg. Besøget finder sted i dagene 20. til 22. september 2019, og skibenes besætninger glæder sig som altid til gensynet med Haderslev og til igen at kunne byde kommunens borgere velkommen om bord på ALHOLM og ERTHOLM.
En, der glæder sig særlig meget til besøget i år, er premiereløjtnant Martin Thomsen. Martin Thomsen har netop bestået sin chef-uddannelse, så det er første gang han har ansvaret for at føre ERTHOLM med besætning sikkert gennem Haderslevs snævre fjord
Det dog ikke helt ukendt farvand for den nyudnævnte chef. Martin Thomsen har ved tidligere adoptionsbesøg været næstkommanderende og kender derfor fjorden ganske godt.
Inden skibene ankommer til Haderslev Havn anløber de for en kort bemærkning Aarøsund Havn. En klasse fra Ungeuniverserne på Sdr. Otting Skole har forud for adoptionsbesøget haft navigation samt maritime færdigheder på skemaet, og eleverne har helt ekstraordinært fået lov til at sejle med ALHOLM og ERTHOLM det sidste stykke ind til Haderslev Havn.
ALHOLM og ERTHOLM ankommer til Honnørkajen, Haderslev Havn kl. 11.30, hvor viceborgmester Jon Krongaard byder skibene velkommen til Haderslev. Kommunen er vært for en let frokost i Haderslev Marineforeningslokaler for besætningerne og inviterede gæster.
Lørdag eftermiddag er der ”åbent skib” mellem klokken 13-16 på ALHOLM og ERTHOLM. Her kan alle komme ombord og se skibene på helt nært hold samt møde besætningerne. Det var der rigtigt mange børn og voksne, der benyttede sig af, da ALHOLM og ERTHOLM sidste år var i Haderslev.
Søndag middag slutter adoptionsbesøget, og ALHOLM og ERTHOLM afgår fra Haderslev, for at genoptage de opgaver som de to uddannelsesfartøjer til dagligt løser i Søværnet.

FAKTA
– ALHOLM og ERTHOLM er uddannelsesfartøjer for kadetter, der tager en officersuddannelse i Søværnet.
– Haderslev Kommune blev adoptionskommune for ALHOLM og ERTHOLM i august 2010.
Adoptionsbesøget har til formål at udbrede kendskabet til Søværnet og de vilkår besætningerne i Søværnets sejlende enheder arbejder under og at etablere samarbejdsmuligheder samt sociale og kulturelle bånd mellem Haderslev Kommune og ALHOLM og ERTHOLM.