Nyheder

Fælleselevråd er kommet godt fra start

Haderslev Kommune og Danske Skoleelever indgik i 2018 en partnerskabsaftale, der blandt andet indebar, at kommunen skulle oprette et Fælleselevråd. Fælleselevrådet har nu afsluttet deres første periode med Signe Marie Holler Kanstrup som formand, og der er blevet drøftet både trafik, unge på landet og grøn skole og en masse andre relevante emner.

Haderslev Kommune Fælleselevråd har nu afsluttet deres første periode. Elevrådet blev nedsat i starten af 2019 og består af elevrådsrepræsentanter fra elevrådene på kommunens skoler og tæller således i alt 28 medlemmer. Formålet med Fælleselevrådet er at inddrage eleverne i udviklingen af Folkeskolen og det politiske arbejde omkring læring og trivsel.
Og de første erfaringer med Fælleselevrådet har været positive, fortæller Fælleselevrådets formand, Signe Marie Holler Kanstrup:
”Det har været rigtig spændende at være en del af. Vi har fået startet fælleselevrådet godt op og mærket, hvad det var. Og så har vi fundet ud af, hvad det er for nogle punkter, vi vil arbejde med fremover og som vi håber, Fælleselevrådet vil fortsætte med næste år.”
Det er blandt andet emner som grøn skole, FNs Verdensmål og færre test og prøver, der står øverst på Fælleselevrådets dagsorden.
Også samarbejdet mellem eleverne i Fælleselevrådet har fungeret.
”På min skole, som er et ungeunivers, er det kun de ældste elever, der sidder i elevrådet, men her har der også været yngre elever med, og det har været rigtig godt også at få deres vinkel på nogle af emnerne”, siger Signe Marie Holler Kanstrup, der går i 8. klasse på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup.
Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier i Haderslev Kommune, glæder sig over, at Fælleselevrådet er kommet godt i gang.
”I Udvalget for Børn og Familier sætter vi stor pris på, at vi har fået et fælleselevråd, som er en naturlig samarbejdspartner for det politiske udvalg. Når vi skal vide noget om, hvordan det er at gå i skole, hvad er så mere naturligt end at spørge eleverne og inddrage dem på lige fod med eksempelvis skolebestyrelser, ledere og medarbejdere?” siger Henrik Rønnow og fortsætter:
”En god skole handler både om uddannelse og dannelse, og elevrådsarbejde er i høj grad demokratisk dannelse, som vi i udvalget glæder os over at bidrage til og drage nytte af.”