Debat

Debat: Stedbarnet i sundhedsvæsnet

Stefan Bøgh, Slotsgade 27 i Haderslev, skriver dette indlæg:

 

Depression og angst er anerkendte psykiske sårbarheder i Danmark. Der er udviklet en større bevidsthed og forståelse. Herudover findes et spektrum af psykiske sårbarheder, hvoraf nogle er knapt så populære.
Et sind kan briste af mangfoldige årsager. Ofte i en kombination af flere faktorer.
Vi undgår ikke personlige kriser såsom livskriser og sygdom. Samfundets høje krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet forårsager, at mennesker kommer under pres.
Kombineret med social baggrund, dysfunktionelle familier, misbrugsproblemer og arvelighed er der stressfaktorer nok. Psykiske sårbarheder læges med tiden, men det kan tage årtier. Dette er vort tempoprægede samfund ikke indstillet på.
Der stilles ikke relevante ressourcer til rådighed for, at reelle helbredelser kan finde sted.
Som det evige stedbarn i sundhedsvæsenet er psykiatrien underforsørget på alle tænkelige måder.
Faguddannet personale er der for lidt af. Sengepladser er der for lidt af. Dette fører til, at retspsykiatriske patienter indlægges på almenpsykiatriske afdelinger. Gennemsnittet for antallet af retspsykiatriske patienter på almenafdelinger udgør på landsplan 10%.
Overdrevent fokus på udelukkende medicinske behandling og tvang er resultatet heraf.
Psykisk sårbare, der fastholdes livslangt på psykofarmaka, bliver aldrig raske igen. De bliver måske fungerende i en eller anden grad, men sårene læges ikke.
Som samfund gør vi ikke nær nok for at forbedre disse forhold.