Debat

Debat: Kolossale kolbøtter

Carl ‘Havkatten’ Skøtt, Brombærvej 52, skriver dette indlæg…

Det er svært at finde metaforer for den udvikling, der er sket på VUC Syd på bare én måned. Nærmest kommer: Kolossalekolbøtter.
I Hans Jørgen Hansens direktørtid – og det vil også sige i de tre nu suspenderede vicedirektørers tid – var VUC Syd gennemsyret af frygtledelse. Nu er Asbjørn Nielsen blevet direktør, og han er klar til at indføre en whistleblower-ordning.
Kolossal kolbøtte!
HP Geil, borgmester og tidligere formand for VUC Syd, har som ingen anden rost den skamskudte tidligere direktør, Hans Jørgen Hansen. Han er også gået imod alt det, der har kunne være med til at oplyse VUC Syd-skandalen, antagelig fordi han er bange for selv at komme i klemme. Det er nemlig klart kommet til udtryk i en revisorrapport, at der er sket ledelsessvigt, mens han har været øverste leder.
Den nye formand, Signe Knappe, (og den nye bestyrelsen) har sat gang i en advokatundersøgelse, der omfatter hele ledelsen, hvilket vil sige tre suspenderede vicedirektører og den gamle bestyrelse med HP som frontfigur.
En kolossal kolbøtte!
Sådanne kolbøtter kommer naturligvis ikke af sig selv – og er heller ikke en naturlig følge af direktørskifte og formandsskifte. Kolbøtterne er dikteret fra oven – fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
VUC Syd risikerer at skulle betale mere end de 1,2 mio. kr. tilbage, som institutionen allerede har vedgået er modtaget på falske præmisser, men det er i grunden en bagatel. Det helt store spørgsmål er, hvordan det personlige ansvar deles ud på tidligere direktør, suspenderede vicedirektører og en tidligere bestyrelse, der havde en borgmester i spidsen og en anden borgmester i bestyrelsen.
Styrelsen for Kvalitet og Undervisning har taget styringen af VUC Syd.
Det er en kolossal kolbøtte i forhold til for blot et år siden, da VUC Syd fremstod som dansk mønstereksempel på, hvordan VUC’er bedst kan trives
Havkatten Calle