Debat

Debat: Jeg holder med Benny!

“Havkatten”, Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev, skriver:
Ordet genbrugsplads er røget ud af den danske ordbog – i hvert fald i Haderslev. Nu hedder det et ressourcecentrum, og sådan et skal Haderslev have – og det skal ligge ved Knavvej i Haderslevs sydligste udkant. Det skal erstatte den nuværende genbrugsplads lige syd for fjorden.
Sagen har været i idéhøring og er nu ved at være klar til sidste offentlige omgang. Den kommer, når lokalplanen er udarbejdet.
Det nye plan- og miljøudvalg går stort set samlet ind for planen, som den nu foreligger – med én undtagelse. Udvalgets formand, Benny Bonde, LA, er modstander af centrets placering ved Knavvej. Jeg er enig med Benny.
Det ligner ikke noget at placere et såkaldt ressourcecentrum i et grønt område. Der er trods alt tale om en forurenende virksomhed, selv om navnet signalerer noget andet.
Benny Bonde peger som eneste medlem af udvalget på en placering ved industriområdet Langkær, der også ligger syd for Haderslev – blot en god km tættere på Marstrup, og også her er jeg enig med Benny. Det område er i forvejen udlagt som et forurenende område, og der er rigelig plads til at etablere det nye center der.
Flertallet går altså ind for den mere bynære placering ved Knavvej – og det baner en nem vej for endelig godkendelse af byrådet.
Der skal ganske væsentlige indsigelser til i forbindelse med lokalplanens høringsfase, hvis placeringen ved Knavvej skal tages af bordet. Dem er der ikke udsigt til, da naturværdier af stor og væsentlig betydning formentlig ikke vil blive truet.
… men Langkær-løsningen er alligevel klart at foretrække. Dér mister vi ikke et grønt område!
Havkatten Calle