Debat

Debat: En sund økonomi er forudsætningen for mere velfærd

Allan Emiliussen, byrådsmedlem (V), Haderslev, Gruppeformand for den borgerlige fællesgruppe, skriver:

Vi vil i byrådets borgerlige fællesgruppe bruge den sunde økonomi i Haderslev Kommune som løftestang til at prioritere varme hænder fremfor mere administration. Vi har grundlæggende en meget sund økonomi i Haderslev Kommune, men som alle andre kommuner er vi underlagt de rammer som er fastlagt mellem KL og regeringen. Det betyder, at vi ikke bare kan bruge de penge vi har til mere velfærd uden risiko for at blive økonomisk straffet af staten. Og da vi ønsker et løft på bl.a. ældreområdet, hvor der kræves flere midler blot at holde niveauet, som ligger under landsgennemsnittet, skal der fremover prioriteres stærkere. Fællesgruppen ønsker endvidere at gennemføre afbalancerede skattelettelser uden at gå på kompromis med vores velfærd. Vi ønsker at fastholde, og styrke, børne-og ældreområdet, og som minimum at holde den service vi kender i dag. Det er en forudsætning for skattelettelser!

Skattelettelserne skal bringe os på niveau med vore nabokommuner, men udfordringerne på ældreområdet skal løses først. Fællesgruppens økonomiske politik var styrende for den forrige periodes principper for økonomisk styring. Disse principper skal videreføres. Dette er udgangspunktet for at få råd til mere velfærd. Derfor ser vi frem til, at vi i budgetfasen får taget hul på de nødvendige prioriteringer på børne- og ældreområdet i samarbejde med byrådets øvrige partier.