Debat

Debat: Det gode liv (1)

Stefan Bøgh, Slotsgade 27 i Haderslev, skriver dette indlæg:

 

Hvad er det gode liv, og har vi muligheden for det i Danmark? Det gode liv i et godt samfund udgøres af flere parametre hvoraf nogle er det sociale, det økonomiske, det boligmæssige, det helbredsmæssige, uddannelse, indtægt, familierelationer, venner, den åndelige dimension og realistiske muligheder for selvrealisering.
Disse parametre påvirkes i allerhøjeste grad af beslutningstageres dispositioner i samfundet.
Det gode liv indeholder også, at man kan have tillid til de mennesker, der styrer landet. Gør de det med visdom og til folkets bedste?
I et klasseinddelt samfund (på de nævnte parametre) er der meget stor forskel på livets indhold i de forskellige samfundslag.
Når vi tænker ovenstående igennem, hvordan synes vi så selv vort liv er?
Er de ovenstående parametre på plads i dit liv?
Kan du forestille dig, at andre ikke har det så godt som dig selv?
Kan vi gøre det bedre for os selv og hinanden?