Nyheder

Byggesager har fart på i Haderslev

Haderslev Kommune ligger langt under landsgennemsnittet for, hvor lang tid kommunerne bruger på behandling af byggesager. Det fremgår af den oversigt over kommunernes sagsbehandlingstider for andet halvår 2017, som KL netop har offentliggjort.
Haderslev Kommunes gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager ligger i fire ud af fem kategorier langt under landsgennemsnittet.
”Det glæder mig, at den indsats, vi har gjort for at forbedre vores byggesagsbehandling, har båret frugt. Det er afgørende for at kunne tiltrække nye virksomheder og familier, at de kan få deres ansøgninger hurtigt igennem, når de vil bygge”, siger borgmester H. P. Geil.
Det er i kategorierne simple konstruktioner, enfamiliehuse, industri- og lagerbygninger og etagebyggeri til erhverv, at Haderslev Kommune ligger i den helt lave ende med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under halvdelen af landsgennemsnittet (se tabel nedenfor). Den eneste kategori, hvor kommunen ikke holder sig under gennemsnittet, er på etagebyggeri til bolig, hvor man ligger lidt over landsgennemsnittet, men dog stadig inden for de nationale servicemål på 60 dage, som KL har udstukket.
”Vi har et klart mål om også at komme under landsgennemsnittet på etagebyggeri til boliger, og vi er derfor blandt andet ved at kigge på, om vi kan forbedre nogle interne sagsgange og den tidlige dialog med bygherre. Men vi er rigtig glade for det fine resultat på de øvrige kategorier, som vi vil arbejde hårdt for at fastholde og forbedre”, siger chef for Teknik og Miljø, Esge Homilius.

Gratis sagsbehandling
”I det store hele kan vi være rigtig godt tilfredse med, at vi kan tilbyde hurtig sagsbehandling til borgere og erhvervsliv. Samtidig har vi fra 2018 fjernet alle gebyrer på byggesagsbehandling, så alle byggesager behandles gratis. På den måde bliver det nemmere for os at tiltrække nye borgere og virksomheder og vi holder gang i udviklingen blandt dem, vi allerede har”, siger H. P. Geil.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Læs mere om KLs servicemål og sagsbehandlingstider på http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Tvargaende-temaer/servicemaal/sagsbehandlingstider/[/otw_shortcode_info_box]