Politik

Budgetbesparelser kommer til at gøre rigtig ondt

Der skal spares rigtig mange penge i de kommende budgetter i Haderslev kommune. Og det kommer til at gøre ondt hele vejen rundt i det kommunale landskab. Det står klart efter, at den kommunale ledelse netop har valgt at sætte det 114 sider store sparekatalog til høring.

“Den økonomiske situation i Haderslev Kommune er alvorlig. De seneste beregninger viser, at kassen vil være mere end tom i 2020 og årene frem. Helt præcist vil der mangle næsten 32 mio. kr. i 2020 og hele 77 mio. kr. i 2022, hvis byrådet ikke foretager sig noget i forbindelse med dette års budgetlægning. Der er med andre ord brug for besparelser for at få kommunens kassebeholdning på fode igen,” skriver borgmester H.P. Geil i en pressemeddelelse, som fortsætter:

“Set i lyset af den alvorlige økonomiske situation er det vores pligt som politikere at vise rettidig omhu. Derfor har vi allerede nu fået lavet et handlekatalog, der er en bruttoliste over mulige besparelsesforslag, som helt eller delvist kan tackle vores økonomiske udfordringer.”

Geil fortsætter:

“Jeg vil gerne understrege, at handlekataloget ikke er vedtaget, men vi har valgt, at der skal være fuld åbenhed om denne proces, og det betyder, at alle de forslag, der er i spil, nu bliver offentliggjort. Det betyder desværre også, at der kan være borgere og medarbejdere, som uden grund muligvis vil blive bekymrede over nogle af forslagene, som måske i sidste ende ikke vil blive gennemført, når budgettet bliver vedtaget i oktober måned.”

Klokkemuseet og skolemuseet i Over Lerte står til at miste det kommunale tilskud, som udgør omkring halvdelen af den daglige drift. Hvis man ikke kan finde alternativ finansiering ligner det en lukning. Arkivfoto

I det 114 sider store katalog, som altså indeholder forslag til besparelser, kan man se lukning af en lang række aktiviteter indenfor alle grene af det kommunale system. Fra lukning af driftstederne Verdande og Ovenpå til store reduktioner til tilskuddet til b.la Haderslev Krisecenter, Aktivitetshuset Bispen og Ehlers samlingen og til store personalebesparelser indenfor alle områder.

I fremtiden bliver det ikke Slesvigske Vognsamling, som kommer til at levere kareten når de kongelige kigger forbi. Samlingen står til at lukke som en del af besparelserne. Foto: Peter Rasmussen

Tre gode grunde til dårlig økonomi

“Der er i første række tre grunde til kommunens pressede økonomi,” forklarer borgmester H.P. Geil i sin pressemeddelelse:

“For det første bliver der år for år flere gamle ældre over 80 år. Jo ældre vi er, desto større bliver forbruget af sygehusbehandling og pleje.
På ældreområdet lægges der i handlekataloget op til, at geninvestere 11 mio. kr. årligt til fortsat udvikling, sådan at vi også i fremtiden leverer god velfærd til flere ældre.
På børne- og familieområdet er der også stigende udgifter. Samfundets såkaldte svagere familier (men også mere velstillede familier) har det svært, og kalder på hjælp fra det offentlige. På dette område er der større udgifter end forventet.
For det tredje har kommunen stadig udfordringer med effektiviseringskravet fra det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, som KL aftalte med regeringen for nogle år siden. Kravet er ikke slået igennem som mindre budgetter i driftsvirksomheden endnu,” forklarer han.

Svar før den 14. august
Man kan hente hele det omfattende katalog på Haderslev kommunes hjemmeside. Høringssvarene skal være afgivet inden den 14. august. Dermed bliver det muligt for byrådsmedlemmerne at få dem i hånden inden byrådets budgetseminar den 21. august.
Byrådet behandler budget 2020 første gang den 17. september og vedtager budgettet den 8. oktober.