Nyheder

Bennys mange planer

Det nye udvalg for Plan og Miljø har fordelt deres første anlægspulje. Det er blevet til projekter i hele kommunen, hvor der blandt andet kommer mere p-henvisning i Haderslev midtby, lys på en cykelsti mellem Vojens og Skrydstrup, udbedring af en sti ved Ørsted, en vandpost i damparken og julelys i både Gram og Haderslev.
Udvalget for Plan og Miljø har i denne uge besluttet, hvad de to millioner fra udvalgets anlægspulje for 2018 skal bruges til. Ni projekter fordelt i hele kommunen sættes snart i gang, og det er tiltag, der kommer til gavn på forskellige årstider.
”Vi sætter nu gang i ni projekter, der kommer mange borgere i hele kommunen til gode. Vi har lyttet til ønsker fra borgerne, og har fundet penge til nogle af de ting, de synes, trænger mest. Vi ville gerne kunne lave meget mere, men jeg er meget godt tilfreds med, at vi i udvalget er blevet enige om disse projekter, der kan løses for de penge, vi har til rådighed”, siger formanden for Udvalget for Plan og Miljø, Benny Bonde.
Den største post på projektoversigten er p-henvisning i Haderslev midtby. P-pladserne på Gravene, Kannikepladsen og Haderslev Rådhus kommer med i det p-henvisningssystem, der blev sat op i Haderslev midtby sidste år.
Derudover er der to projekter med stibelysning. Det ene på den sydlige cykelsti mellem Vojens og Skrydstrup. Ønsket var, at belyse cykelstien i begge retninger, men her har man valgt at prioritere den sydlige del, da det er her, skolebørnene cykler i mørke om morgenen. Det andet projekt er på den offentlige sti mellem Kongevej og Parkvej i Haderslev. Projekterne er opstået på baggrund af henvendelser fra brugerne af stierne.
Der er også blevet plads til en udbedring af stien på den gamle kleinbahn til cykling og anden færdsel fra Ørsted til Sommerstedvej. Vedligeholdelsen af stien er tidligere sparet væk, så udvalget har besluttet at udbedre stien og lave en aftale med borgerforeningen om den fremtidige vedligeholdelse.
Til sommerens arrangementer har udvalget efterkommet et ønske fra styregruppen bag Stafet for Livet om at opsætte en vandpost i damparken, da den nuværende ikke kan trække det store behov for vand, der er i forbindelse med arrangementet. Stafet for Livet udfører selv arbejdet. I Kløften er det blevet til en udvidelse af den eksisterende trappe mellem Kløften og ungdomsskolen. Det er et krav fra beredskabet, at trappen udvides, hvis tilskuerantallet til Kløften Festival skal bevares.
Og endelig er der afsat midler til at forbedre julebelysningen i Haderslev og Gram med indkøb af nye LED-lyskæder og desuden at oplyse domkirken i Haderslev om aftenen med LED-projektører.
Alle projekter vil blive igangsat i løbet af 2018.