Foreninger

Arkiv med nye møbler

Lokalhistorisk Forening for Vojens-området har med hjælp fra flere fonde, kunne indkøbe nye borde og stole til den store sal på Danmarksgade 16. Lokalet benyttes af flere foreninger og dagplejerne i Vojens.
De fire fonde der har bidraget til indkøbet er SE-Vækstpulje, Haderslev Kommunes Facilitetspulje, Nordea-Fonden og Broager Sparekasse.