Nyheder

300.000 til forsamlingshuse

Onsdag d. 14. marts blev det tredje møde i Haderslev kommunes landdistriktsudvalg afholdt i Fole. Mødet var det første møde, hvor der blev afholdt et dialog møde med et lokalsamfund i forbindelse med et udvalgsmøde.
Fole, Enderup Skov og Vester Linnet var de første lokalsamfund, der var inviteret ind til dialog.

“Ved at få den direkte dialog, er vi politikere på bølgelængde med, hvad lokalsamfundene ønsker,” fortæller udvalgsformand Bent Kloster (V):

“Denne form for dialog vil præge de næste mange møder i udvalget, så udvalget kommer rundt i hele Haderslev kommune.
På mødet blev kommunens borgerbudgettering også diskuteret. 27 lokalsamfund har hver de sidste 2 år modtaget ca. 50.000 kr. som de selv har haft bestemmelsen over, med hensyn til, hvad de skal bruges til. Borgerbudgettering er demokrati, når det fungerer bedst, på denne måde kan alle borgere få indflydelse på, hvordan deres lokalsamfund skal udvikle sig. Udvalget besluttede at afsætte 1.350.000 kr. til borgerbudgettering i 2018, hvilket svarer til 50.000 kr. til hvert af de 27 lokalsamfund der er med i ordningen.
Onsdag d. 21. februar havde udvalget en dialog med kommunens forsamlingshuse, en del af dialogen gik ud på, hvordan de 300.000 kr. som er tildelt forsamlingshusene skulle fordeles. Fra 2018 får forsamlingshusene 200.000 kr. mere end hvad de har fået de sidste mange år.
Udvalget skulle på sit møde d. 14. marts beslutte, hvordan den endelige fordeling skulle være. Beslutningen blev at de 200.000 kr. fordeles ligeligt ud mellem de 16 forsamlingshusene, mens de sidste 100.000 kr. fordeles ud til forsamlingshusene i forhold til ansøgninger, til tiltag der er med til at forøge tilværelsen ude lokalt. De 100.000 kr. vil blive fordelt i oktober måned, så forsamlingshusene har god tid til at udarbejde en ansøgning til netop det, de mener der skaber merværdi for borgerne i landdistrikterne.