Borgmester H.P. Geil og Karl Posselt Foto: René Holm
Borgmester H.P. Geil og Karl Posselt Foto: René Holm
Vojens

Vojens skal teste en levende bymidte

Vojens er udvalgt som testby i Partnerskab for levende bymidter og kan nu gå i gang med at lave en bredt forankret udviklingsplan for at skabe en positiv udvikling i byen. Borgmester H.P. Geil og formand for Forum Vojens, Karl Posselt, glæder sig til at komme i gang med arbejdet om at gøre byen mere levende.

Vojens er én af de fem udvalgte testbyer, der nu kommer med i Partnerskab for levende bymidter. De udvalgte kommuner og organisationer skal udvikle et forløb for at teste forskellige værktøjer og anbefalinger til at arbejde med de udfordringer, som bymidterne oplever.
”Det er en rigtig glædelig nyhed. Rent konkret betyder det, at vi nu kan sætte barren højt i forhold til samarbejde og igangsætning af initiativer i Vojens. Vi får ekspertviden, sparring og input igennem partnerskabet, og det er særdeles værdifuldt i forhold til det videre arbejde med udviklingen af Vojens”, siger borgmester H.P. Geil.

Partnerskabet går ud på at skabe rammer for, at der kan komme mere liv i bymidten. E-handel, ændrede indkøbsvaner og følgerne af corona-krisen har betydet, at mange butikker er lukket. Når der ikke er så meget handelsliv, er der heller ikke så meget liv i bymidterne, som der var før i tiden. Ét af hovedformålene med partnerskabet er derfor at lave en udviklingsplan for Vojens, så vi ved hvad der skal til, for at bymidten igen kan blive aktiv.
”De rigtige greb og stærke samarbejder omkring vores bymidter er afgørende for, at vi får skabt vækst og udvikling i hele kommunen. I Haderslev Kommune har vi lavet en strategi for vækst og velfærd, som dette partnerskab taler ind i, og sammen med Forum Vojens og Haderslev Erhvervsråd får vi nu sammen med kompetente kræfter i partnerskabet mulighed for at fokusere indsatsen”, siger H.P. Geil.

Formand for Forum Vojens, Karl Posselt, ser også frem til at kunne være med til at sætte yderligere skub i udviklingen i Vojens.
”Der er gennem længere tid arbejdet på at skabe udvikling i Vojens, og med dette partnerskab går det hele op i en højere enhed, fordi tingene er med til at understøtte hinanden. Jo flere ting, der trækker i den samme retning, jo større sandsynlighed er der for, at tingene lykkedes”, siger Karl Posselt.

Haderslev Kommune, Forum Vojens, Haderslev Erhvervsråd og Bolig- og Planstyrelsen sætter sig nu sammen for at planlægge det kommende forløb for at igangsætte forskellige initiativer og udvikle en bredt forankret udviklingsplan, som der skal evalueres på i hele forløbet.
”Vi har tidligere vist, at vi ikke er bange for at gå nye veje eller afprøve nye metoder, når det handler om byudvikling, og også i denne sammenhæng skal vi være modige. Vi håber samtidig, det her kan blive trædestenen til, at vi kan søge både EU- og statslige midler til byfornyelse i Vojens”, siger H.P. Geil.

Ansøgningen om at blive testby er sket i et samarbejde mellem Forum Vojens, Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune,

Indenrigs- og Boligministeren har i alt udvalgt fem testbyer. Udover Vojens er det Rødekro, Lemvig, Vordingborg og Ringsted.

Partnerskabet er sammensat af kommuner og organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling.

Læs mere om partnerskabet