Nyheder

Vojens Lufthavn skal huse nyt kampflykontor

Forsvarets Ejendomsstyrelse åbnede igår mandag den 29. juni 2020, et nyt kontor i Vojens Lufthavn, hvorfra de vil hjælpe borgere, der ønsker at gøre brug af F-35-kompensationsordningen. Lokalerne er lejet for en periode på indtil videre fire år.

Når Forsvarets Ejendomsstyrelse slår dørene op til det nye kampflykontor mandag den 29. juni, så betyder det også, at der igen kommer aktivitet i lokalerne i Vojens Lufthavn.
”Jeg ser frem til, at lokalerne i Vojens Lufthavn igen kommer i brug. Vores langsigtede ambition er, at der kommer mere aktivitet i Vojens Lufthavn, og det her er et godt første skridt på vejen”, siger borgmester H.P. Geil.
I det nye kontor vil borgere i henholdsvis gul og rød zone omkring Flyvestation Skrydstrup kunne henvende sig og få svar på spørgsmål og hjælp til ansøgningen omkring kompensation.
”Det glæder mig, at Forsvaret er til stede i Skrydstrup for at tage den direkte dialog med borgerne. Det her er noget, der fylder meget hos de berørte borgere, og de vil naturligt nok have en masse spørgsmål, som de skal have svar på. Det er noget, der kommer til at fylde de næste mange år, og derfor er det vigtigt, at det er nemt for borgerne at få kontakt”, siger H.P. Geil.