Nyheder

Vojens indvier kælkebakke

På søndag den 20. oktober klokken 13.00, indvies kælkebakken i området ved Billundhøj og Odins sø , hvor der i mange år har været kælket flittigt af børn og unge.
Der har i den sesneste tid været aktivitet omkring mrådet, der er blevet fældet træer og ryddet op, for at sikre en god tur på bakken.
Men der er også opsat hegn, da der skal udsættes Galloway kvæg, dette sker også søndag klokken, derfor inviterer Forum Vojens, som er en af tre interessenter for projektet, de øvrige er Haderslev Kommunse og Museum Sønderjylland.
– Vojens er en grøn by. Det skal den blive ved med at være, og Forum Vojens har i samarbejde med Haderslev Kommune og Museum Sønderjylland sat gang i et projekt til fornyelse af området omkring Odinshøj og Odins sø. En del af området blev tidligere brugt som kælkebakke og var kendt af ethvert barn i Billundkvarteret, fortæller formand for Forum Vojens Karl Posselt.

De seneste år er der ikke faldet megen sne, og kælkebakken har derfor ikke ikke været så benyttet, derfor er den groet til og måske blevet glemt.
Den indgår imidlertid i et større stykke natur, der i kraft af gravhøjen (Billundhøj) har en lang historie.

Samarbejdet mellem de tre interessenter har nu ført til, at der er ryddet op i skovdelen, gravhøjen er frilagt, så der kun står et ”sparekassetræ” (klatreegetræ) tilbage, kælkebakken er intakt, og på et 5 ha stort indhegnet område, udsætter landmand Rasmus Skau fra Fuglsøgaard Galloway kvæg, som skal sørge for afgræsning og naturpleje.
Der vil blive opsat informationstavle og bænke, så det er muligt at nyde naturen hele året.
Ved markeringen vil Forum Vojens, såfremt vejret tillader det, by på lidt til hals og gane.