Nyheder

Vikar for borgerrådgiveren er fundet

Efter sommerferien hedder borgerrådgiveren i Haderslev Kommune Jane Bech. Hun vikarierer for Lise Uldal Kræmmergaard, der går på barsel.

Den nye borgerrådgiver Jane Bech, der er ansat som vikar og begynder i jobbet efter sommerferien.
Jane Bech er uddannet jurist og kender allerede Haderslev Kommune rigtig godt. Hun har i tre år ydet juridisk rådgivning til kommunens forvaltninger og har derfor et godt kendskab til en række sagsområder og til kommunens organisation.
Det er et enigt ansættelsesudvalg, der har peget på Jane Bech ud af et ansøgerfelt på 38, hvoraf fire har været til samtale. Byrådsmedlem og formand for ansættelsesudvalget, Allan Emiliussen siger:

”Borgerrådgiverfunktionen er meget vigtig for os, fordi den bidrager til at styrke dialogen mellem borgerne og Haderslev Kommune og er med til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Derfor er det vigtigt for byrådet, at funktionen fortsætter i Lises barselsperiode, og vi er rigtig glade for, at Jane har lyst til at varetage funktionen imens”.
Jane Bech har tidligere arbejdet som fuldmægtig i Kriminalforsorgen, Rigspolitiet, Anklagmyndigheden og som advokat.
Om borgerrådgiver-funktionen:
Haderslev Kommune har haft en borgerrådgiver siden 2014. Borgerrådgiveren har kontor i Bispen i Haderslev og har desuden faste træffetider i Vojens og Gram.
Se mere på www.haderslev.dk/demokrati/borgerraadgiver/
Borgerrådgiveren refererer til byrådet og arbejder uafhængigt af kommunens forvaltning.