Topnyhed

Vi har det godt i Haderslev kommune

Borgerne i Haderslev Kommune er generelt tilfredse med tilværelsen. Det er hovedkonklusionen i Region Syddanmarks nye undersøgelse om Det Gode Liv, hvor borgerne i Haderslev Kommune er blevet spurgt til deres syn på egen sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.

I Haderslev Kommunes planstrategi er et af de vigtigste temaer at få flere tilflyttere ved at skabe et mix af levende byer og attraktive landsbyer.
Når man spørger borgerne, ser det ud til, at strategien er på rette vej. For næsten to-tredjedele af borgerne svarer i en ny undersøgelse, at de er ganske godt tilfredse med livet.

Undersøgelsen ”Syddanskernes Liv” udgives i et samarbejde mellem Region Syddanmark og alle 22 syddanske kommuner, og her har de 1.075 adspurgte borgere i Haderslev bedømt deres kommune til at være lidt bedre end gennemsnittet at bo, arbejde og udfolde sig i.
– Politik handler om at skabe bedre muligheder for at leve et godt liv. Borgerne i Haderslev, såvel som i andre kommuner, ønsker sig gode sociale relationer, mental og fysisk sundhed, muligheder for fritidsaktivitet samt god økonomi, bolig- og jobtryghed. Det er derfor, regionen er gået sammen med kommunerne om at få sat nogle tal på disse elementer af et godt liv, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

I toppen på flere parametre
Også de sociale relationer trives godt i Haderslev. Her er borgerne så tilfredse med relationerne til naboer, familie og venner, at de sammen med Fanø ligger helt i top blandt de syddanske kommuner.
Selv om borgerne altså generelt oplever høj tilfredshed med livet, så er der også enkelte udfordringer. Fx ligger hadersleverne i den lave ende, når det gælder tilfredsheden med deres arbejde og transporttiden til og fra arbejdet.
– Haderslev Kommune ligger meget centralt med 350.000 arbejdspladser, hvoraf 100.000 er i Tyskland, inden for en times kørsel, men den megen ekstra trafik på vejene gør det jo ikke sjovere at skulle pendle mellem bopælen og arbejdet. Så det kan være en sammenhæng med den lidt lavere arbejdsglæde, siger borgmester H.P. Geil (V) og fortsætter:
– Vi kan også se, at borgerne ligger lidt lavt i deres tillid til os i kommunen og til mulighederne for fritidsaktiviteter, og det er jo et helt konkret punkt, som vi i byrådet kan gøre noget ved.
30 pct. af borgerne i Haderslev Kommune engagerer sig i at udføre frivilligt arbejde. Særligt de 30-39-årige udmærker sig ved et stort frivilligt engagement sammenlignet med samme aldersgruppe i de øvrige syddanske kommuner.

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Fakta
Syddanskernes Liv er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Region Syddanmark og de syddanske kommuner udgiver den med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.
Resultaterne fra Haderslev Kommune er baseret på data og interview med 1.075 borgere i Haderslev Kommune. Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv. Små forskelle i tallene for Haderslev Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet eller øvrige kommuner skal tolkes med varsomhed pga. den statistiske usikkerhed.
Link til publikationen:
http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/syddanskernes-liv-2018-haderslev/[/otw_shortcode_info_box]