Unge i blandt andet Haderslev kommune snyder med falsk ID Modelfoto: Elevate
Unge i blandt andet Haderslev kommune snyder med falsk ID Modelfoto: Elevate
112 nyheder

Unge i Haderslev snyder med ID

Flere af sagerne er fra Haderslev, hvor politi og Haderslev Kommune kraftigt opfordrer de unge til at droppe eventuelle planer om at fifle med legitimationen for at få en glad aften i byen. De risikerer bøde og en plet på straffeattesten.

En 17-årig dreng fra Aabenraa kan se frem til en bøde og en mulig plet på straffeattesten, efter at han havde forfalsket sit pas for at snyde sig ind på et værtshus i Haderslev.

Hændelsen fandt sted lørdag den 18. september i nattelivet, hvor en ansat på værtshuset havde kontrolleret gæstens ID, fattet mistanke til dokumentet og tilkaldt politiet.

Den 17-årige blev sigtet for dokumentfalsk – kriminalitet, hvor du forfalsker fx et pas, en dåbsattest eller et sundhedskort.

Da drengen var under 18 år og dermed ikke myndig, måtte forældrene underrettes, ligesom de sociale myndigheder i hjemkommunen også blev orienteret.

Fjerde sag inden for kort tid
Sagen fra Haderslev er den fjerde i politikredsen inden for kort tid, hvor unge forsøger at snyde sig ind på værtshuse og diskoteker – ved enten at bruge andres ID eller forfalske deres egne dokumenter.
Ud over to sager fra Haderslev har der også været en sag fra Sønderborg og en fra Varde.
Der har dels været tale om mindreårige, dels unge over 18 år, som har forsøgt at snyde sig ind, fx fordi de har haft karantæne fra værtshuset.

Overtræder straffeloven
Syd- og Sønderjyllands Politi og Haderslev Kommune opfordrer kraftigt de unge til at droppe eventuelle planer om at fifle med legitimationen for at få en glad aften i byen. Det er alt andet end uskyldigt at forfalske ens eget ID eller at benytte andres legitimation. Du overtræder straffeloven.

“Det er åbenbart for fristende for nogle af de helt unge at komme ud i nattelivet med andre unge over 18 år, og nok ikke mindst nu, hvor samfundet åbner op igen efter lang tid med COVID-19. Men det giver langvarige tømmermænd at snyde med legitimationen. En ting er bøden, en anden ting er, at får man en plet på straffeattesten, kan det fx blive sværere at få drømmejobbet”, understreger politikommissær Dennis Holst fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst i Haderslev.

Tag dialogen med de unge
Syd- og Sønderjyllands Politi og Haderslev Kommune opfordrer desuden forældrene til at tage dialogen med deres store børn om konsekvenserne ved at begå dokument- og personelfalsk. Og tilsvarende opfordrer myndighederne også kraftigt de unges kammerater til at være gode rollemodeller ved blandt andet at afvise at låne deres ID ud.

Fakta:
Sådan er reglerne

Dokumentfalsk
Forfalsker man sit ID, fx sit pas, er der tale om dokumentfalsk, hvilket er en overtrædelse af straffeloven. Strafferammen er enten bøde eller fængsel indtil to år.
Hvis den unge afsløres, er straffen en bøde eller en plet - i form af en betinget straf - på straffeattesten.
Dokumentfalsk straffes typisk hårdere end personelfalsk.

Personelfalsk
Låner man en anden persons ID, er der tale om personelfalsk, og det er også en overtrædelse af straffeloven. Strafferammen er enten bøde eller fængsel indtil seks måneder. Hvis den unge afsløres, er straffen en bøde eller en plet - i form af en betinget straf - på straffeattesten. Det gælder ligeledes personer, der låner deres ID (fx et kørekort) ud til andre. Det er i så fald medvirken til forbrydelsen, og det kan også straffes.