Nyheder

Udvalget var i Folketinget

Det nye Landdistriktsudvalg i Haderslev Kommune har onsdag været til møde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Landdistriktsudvalget havde bedt om foretræde for at diskutere rammebetingelser og udvikling i landdistrikterne.
Haderslev Byråd har fokus på at skabe gode betingelser for bosætning og udvikling i landdistrikterne og dermed i hele Haderslev Kommune. Det er med det udgangspunkt, at byrådet 1. januar 2018 nedsatte et Landdistriktsudvalg og i forbindelse med udvalgets arbejde med en kommende landdistriktspolitik, er det vigtigt for Landdistriktsudvalget at sikre en tæt dialog med alle parter, der bidrager til udviklingen og rammebetingelserne på landet og i de mindre samfund.
Dialog, samarbejde og det fælles træk i samme retning er vigtige betingelser for at understøtte livet på landet og i landsbyerne.
”Vi havde en åben og rigtig god drøftelse med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om et eventuelt samarbejde, der kan understøtte de bæredygtige elementer i landdistrikterne. Vi har som udvalg og kommune ønsket at løfte en dagsorden, der betyder et endnu tættere samarbejde mellem borgerne, kommunen og staten, og det er præcis de muligheder et sådant samarbejde kan fordre”, siger formand for Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune, Bent Kloster, og fortsætter:

”Vi har tilbudt at være forsøgskommune i et sådant samarbejde, og vi er glade for, at udvalgets medlemmer nu bringer sagen videre til ministeren på området. Samtidig benyttede vi lejligheden til at invitere Udvalget for Landdistriker og Øer til Haderslev, så de kan se, hvordan vi samarbejder med landdistrikterne i vores kommune”, siger Bent Kloster

Forudsætninger for Levedygtige Landsbyer
Regeringen har nedsat et Udvalg for Levedygtige Landsbyer og udvalget er netop barslet med en rapport med både anbefalinger, men også med identifikation af de nødvendige kriterier, der karakteriserer en levedygtig landsby.
”Der er naturligvis grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at sikre en bæredygtig udvikling i vore landsbyer og de kriterier, Udvalget for Levedygtige Landsbyer har fundet frem til, stemmer meget fint overens med den viden, vi har i Haderslev Kommune. Det handler om tidssvarende boliger med adgang til naturen, om nærhed til den offentlige trafik, om tilgængelighed i forhold til beskæftigelse og så selve den kulturelle og sociale sammenhængskraft”, siger næstformand i Landdistriktsudvalget, Bo Morthorst Rasmussen.