Sundhedscentret i Haderslev Foto: Haderslev Kommunes Facebookside
Sundhedscentret i Haderslev Foto: Haderslev Kommunes Facebookside
Nyheder

Sundhedscenter Haderslev bliver udvidet

På torsdag den 12. august tages første spadestik til en ny etape af Sundhedscenter Haderslev. Udvidelsen på 650 kvadratmeter forventes at stå færdigt i 2022.

Der skal gang i gravemaskinerne på Clausensvej i Haderslev igen. Men inden da tager udvalgsformændene Børge Koch fra Haderslev Kommune samt Bo Libergren og Thies Mathiasen fra Region Syddanmark de første spadestik til en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. Det sker den 12. august kl. 13.
”Vi glæder os til, at vi får gang i byggeriet. Huset er blevet den succes, vi kun havde turde håbe på, og der er mange fordele for både borgere og personale i, at vi får samlet endnu flere tilbud under ét tag”, siger Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune og medformand i den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev.

Udvidelsen på de 650 kvadratmeter koster i alt 13,76 mio. kroner. Beløbet er sammensat af 7,28 millioner kroner i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, 5,74 millioner kroner i kommunal egenfinansiering og 0,74 millioner kroner i regional egenfinansiering.Fordelingen af finansieringen hænger sammen med, hvor mange kvadratmeter henholdsvis kommune og region får i den nye tilbygning.

Udvidelse styrker nærhed og sammenhæng
Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark og medformand i den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev, glæder sig over, at udvidelsen af sundhedscentret nu går i gang.
“Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at samle endnu flere sundhedstilbud i centret, og jeg glæder mig over, at der blandt andet er plads til mammografiscreening og flere praktiserende læger. Jo flere aktører, vi samler i huset, jo større mulighed har vi for at øge samarbejdet på tværs af forskellige tilbud – hvad enten det drejer sig om regionale, kommunale eller private sundhedstilbud. I sidste ende er det med til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne”.

Også Thies Mathiasen (DF), formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, er begejstret for, at sundhedshuset får lov at vokse sig større.
“Det enestående ved sundhedscenteret i Haderslev er jo, at der er et særligt fokus på mental sundhed. Mennesker med sindslidelser har ofte brug for både regionens ambulante behandlingstilbud og kommunens sociale tilbud, og for dem betyder det rigtig meget, at tilbuddene er samlet på et sted. Det glæder mig, at sundhedshuset er så stor en succes, at der er grundlag for en udvidelse”.

Program:

  • Velkomst og tale ved Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.
  • Tale ved Bo Libergren, formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.
  • Tale ved Thies Mathiasen, formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.
    Efter det første spadestik er taget, vil der være et let traktement. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Byggeriet forventes færdigt i august 2022. Som det sidste bliver væggene mellem det eksisterende sundhedscenter og den nye bygning nedbrudt. Det sker for at genere færrest muligt af sundhedscentrets brugere og medarbejdere.

Om Sundhedscenter Haderslev
Sundhedscenter Haderslev blev taget i brug i 2018 og rummer praktiserende læger, børnelæge, fodterapi, øjenklinik, jordemodercenter, lokalpsykiatri, socialpsykiatri, lægevagt, sundhedspleje, rusmiddelcenter, røntgen, sygeplejeklinik og sundhedstilbud under Sundhedssamarbejde og Forebyggelse.
Med udvidelsen bliver der plads til lægeklinik, gynækolog, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og en udvidelse af den kommunale sygeplejeklinik.
Cirka 300 borgere besøger dagligt sundhedscentret på en hverdag. Derudover kører en del af centrets medarbejdere ud til borgerne, så reelt er sundhedscentret dagligt i kontakt med flere end de 300 borgere.