Foreninger

Spændende foredrag ved generalforsamling

I forbindelse med Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, den 22. februar,  afholder generalforsamling vil professor Johs. Nørregaard Frandsen holde foredrag over emnet:
”Da landbolivet blev en by i provinsen: Den danske landbokultur 1950-2015”

Det er en meget kendt personlighed, der kommer til Vojens og Johs. Nørregaard Frandsen får foredrag og underholdning til at gå hånd i hånd. Der er denne aften – med garanti – dømt en uforglemmelig oplevelse for deltagerne. Interesserede gæster er meget velkomne til denne aften, hvor foreningen vil være vært med en kop kaffe og blødt brød.

Lidt om foredraget

I 1950erne var Danmark præget af en landbokultur, der havde rod i sogne, landsbyer og andelsbevægelse. Landbruget var det førende erhverv og sammen med det kirkelige og folkelige miljø centrum for en særlig livsform. I de følgende årtier forvandlede livet på landet sig dramatisk med afvandring og ændringer i hverdagsliv og normer. Da velfærdssamfundet foldede sig ud blev livet på landet udfordret. En gammel selvstændighedskultur brød sammen og landbokulturen mistede status. Fra 1960’erne satte en stærk urbanisering (bymæssiggørelse) ind. De gamle landsogne blev slidt, så det, der engang var midten af Danmark, nu blev ’Udkantsdanmark’.
Johs. Nørregaard Frandsen:

”Jeg har – som kulturforsker – undersøgt dette opbrud og dets konsekvenser. Det er denne viden jeg formidler i foredraget. Det sker i en form, hvor jeg tager humor og nostalgi til hjælp. Jeg fortæller om forvandlingerne især i 1950’erne og 1960’erne med udgangspunkt i mit eget liv og forsøger at fremkalde scener og billeder, der måske vækker genkendelse hos lytterne.”

Lidt om aftenens foredragsholder:

Professor Johs. Nørregaard Frandsen Professor ved Institut for Kulturvidenskaber og leder af H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet (SDU), Odense.
Født i 1950 og opvokset i et vestjysk landsogn. Arbejdede i en årrække ved landbrug og industri.
Magister (Nordisk litteratur + historie) 1980 / Højskolelærer og lærer på Teknisk Skole. Fra 1984 fuldtidsansat ved Odense/Syddansk Universitet. Nu som professor og centerleder. Har udsendt bøger, artikler, kronikker med videre og skriver fast klumme i Kristeligt Dagblad.

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Seneste bogudgivelser (forfatter eller medforfatter)

Mere end en skole: De danske efterskolers historie (2012)

Odense i forvandling: Drømme og virkelighed (2013)

Fra H.C. Andersens eventyrlig kuffert (2013)

H.C. Andersen i det moderne samfund (2014)

Hans Christian Andersen in China (2014)

Litteratur på stedet (2013)

Forsamlingshuse er dansk kulturarv (2014)

Kovendinger: Liv i sproget (2016)

Som dybest brønd. Jeppe Aakjærs lyrik (udkommer 2018)[/otw_shortcode_info_box]