Slagtergade set fra Bøndergårdene Foto: Pressefoto
Nyheder

Slagtergade og Bøndergårdene ensrettes i august

En del af Slagtergade og Bøndergårdene ensrettes fra 7. til 28. august her fra Moltrupvej.
I 2019 gennemførte Haderslev Kommune en skolevejsanalyse omkring Sct. Severin Skole i Haderslev. Den viste, at der er behov for at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen.
”Vores skolevejsanalyse har vist, at trafiksikkerheden omkring Sct. Severin Skole skal forbedres. Vejen er smal og der er en del af- og pålæsninger på uhensigtsmæssige steder, der giver farlige situationer omkring skolen. Problemet opstår især om morgenen, hvor der er mange børn, der går og cykler til skole”, siger Husna Niazi, der er trafikplanlægger ved Haderslev Kommune.
Derfor vil Haderslev Kommune i en periode på tre uger afprøve et forsøg med ensretning på en del af Slagtergade og Bøndergårdene fra Moltrupvej til Bøndergårdene lige efter broen over Omkørselsvejen. Cyklister må gerne cykle mod ensretningen.
”Vi afprøver en ensretning for at forbedre trafikafviklingen og gøre trafikken mere overskuelig. Ensretningen vil give et bedre flow for ankomster og afsætning og dermed give plads og forbedre trygheden for de bløde trafikanter. Samtidig undgår vi med ensretningen også biler der vender eller bakker ved skolen”, siger Husna Niazi.
Efter afprøvning af ensretningen vil der blive evalueret på løsningen og Haderslev Kommune vil vurdere, om ensretningen skal justeres eller gøres permanent.