Gram

Sannes tanker: Bogen

Jeg kan næsten ikke vente til der bliver ro. Tænker utålmodigt på, at nu må det da snart være tid.
Er det muligt, stjæler jeg sågar et par minutter hist og her, hvor jeg kan gøre dét, jeg hele tiden tænker på.
At læse.
Læse i den bog, jeg så længe har ventet på. Nu er den her endelig, og jeg har lyst til at blive siddende i min stol til den er læst til ende.
Og alligevel ønsker jeg at trække det i langdrag. At bogen skal vare ved i det uendelige.
En underlig modsatrettet følelse, når jeg får det sådan med en bog.
Det sker af og til, og jeg elsker, når det sker. For så er der noget på spil, nogen eller noget, der vil mig noget.
Så vokser verden og bliver mere end bare den, jeg går og står i.
Så vokser jeg og bliver mere end den, jeg er.
Så flettes verdener sammen på kryds og tværs og vokser til universer.
Så er der udsigt til, at jeg kan få indsigt.
Jeg kan ikke vente til der bliver ro.
God weekend – Ro gi’r plads til at gro.
Sanne (Brodersen, Gram Slot)