Haderslev

Sangen og talentudviklingen udvikler sig fortsat i Haderslev Kommune

Haderslev Kommune og Haderslev Sangakademi er blevet enige om en ny samarbejdsaftale og økonomiske rammevilkår for årene 2019-2021.

Den nye samarbejdsaftale sikrer Haderslev Sangakademi et tilskud fra Haderslev Kommune på 300.000 kr. de næste tre år. Støtten fra Haderslev Kommune er dermed fordoblet fra det tidligere årlige tilskud 150.000 kr. Dette tilskud skal sikre, at sangakademiet fortsat kan arbejde med at understøtte og udvikle de dygtigste talenter indenfor sang i Haderslev Kommune.

“Vi er glade for at Haderslev Kommune har valgt at bakke markant op om sangakademiets arbejde og dermed fortsætte den støtte som Den Obelske Fond på bedste vis har bidraget med frem til nu. Sangakademiet har bevist, at vi kan løfte opgaven med talentudvikling indenfor sang, og vi glæder os til lægge yderligere lag på dette i de kommende år.” siger Edna Rasmussen, administrativ leder af Sangakademiet.

Haderslev Sangakademi skal til gengæld fortsætte arbejdet med talentudviklingen indenfor sang, samt opbygge yderligere netværk og indgå i tværkommunale samarbejder, som kan styrke arbejdet med sangtalenterne.

“Ved at understøtte sangakademiet får både akademiet og sangtalenterne større mulighed for at spille ind i og drage fordel af de kultursamarbejder, som Haderslev Kommune er en del af både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi har et stærkt udgangspunkt med Haderslev Sangakademi og både jeg og Udvalget for Kultur og Fritid er overbeviste om, at vi med denne aftale sikrer et endnu større fokus på ét af Haderslev Kommunes styrkepositioner indenfor talentudvikling.”, siger Kjeld Thrane, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune.

Samarbejdsaftalen gælder for årene 2019-2021, hvorefter den skal genforhandles