Nyheder

Renovering ved Vedsted Sø

Der er gang i en renovering af området ved Vedsted sø, de gamle udslidte borde-bænkesæt er blevet fjernet. Desuden vil plateauet og skrænten op mod parkeringspladsen blive rettet af og nyt græs vil blive sået.
De gamle bænke udskiftes med fire nye bord-bænkesæt med ildfaste grillplader til engangsgrill, ligesom hvert bord får en skraldespand

Ved trappen fra parkeringspladsen vil der blive opsat et gelænder og stien fra trappen til omklædningen bliver nyanlagt.

De mange skilte vil også blive kigget efter og  er vil blive ryddet op i skilteskoven.