Topnyhed

Politiet: Folk trodser grillforbud

Ifølge vagtchefen ved Sydjyllands Politi er det småt med forståelsen for forbud imod grill, ukrudtsafbrænding og brug af åben ild i naturen.

“Vi får efterhånden rigtig mange anmeldelser. Vi opfordrer til, at man tjekker hvilke forbud som gælder i ens kommune før man tænder sin grill. Og egentlig også før man anmelder naboen,” lyder det fra vagtchefen.

Reglerne i Haderslev er ikke til at tage fejl af:

Du må IKKE afbrænde halm, halmstakke eller lign på marker og uopdyrkede arealer.

Du må IKKE afbrænde haveaffald.

Du må IKKE afbrænde affald fra skovbrug.

Du mår IKKE antænde fakler og lign.

Du må IKKE antænde grill eller ildsteder.

Du må IKKE anvende ukrudtsafbrændere, svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, terrassevarmere.

Du må IKKE anvende pyroteknik af nogen art.

Desuden skal du være MEGET forsigtig ved rygning og bortskaffelse af aske.

Politi og Beredskab understreger at der IKKE vil blive dispenseret fra disse forbud.