Nyheder

Også F16 overskrider støjgrænserne

Støjgenerne fra de kommende kampfly på basen i Skrydstrup fylder en del i debatten, men nu viser det sig at også de nuværende fly – F16, som har været på basen siden 1982 – overskrider den tilladte grænse for støj. Et faktum som Forsvarsministeriet har kendt til, men aldrig har oplyst omkring.

Nu oplyser ministeriet i en pressemeddelelse, at man – i løbet af 2018 – vil lave nye, lokale, støjmålinger af både F16 og F35 så man har konkrete og præcise tal at forholde sig til. Man vil både måle ‘gennemsnitsstøj’ og ‘maksimalstøj’ oplyses det i pressemeddelelsen.

Man kan desuden læse, at ministeriet ikke har planer om at fore ekspropriering i forbindelse med skiftet til F35, og dermed vil ingen blive tvunget til at fraflytte deres hjem. I stedet vil man give tilskud til at husejerne kan støjsikre deres huse. Man vil også kunne tilbyde at boliger frivilligt kan blive opkøbt hvis støjgenerne er for store.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) understreger at borgerne i Skrydstrup løbende vil blive inddraget i arbejdet. Da TV-Syd i dag ønskede at spørge om, hvorfor man havde holdt informationen om overskridelse af støjgrænser hemmelig, ønskede han dog ikke at kommentere.