Haderslev

Ny rundkørsel i Haderslev Nord

Haderslev Kommune påbegynder i slutningen af juli ombygning af T-krydset ved Omkørselsvejen og Christian X’s Vej til en rundkørsel.

Den nye rundkørsel får en højreshunt for bilister som skal fra omkørselsvejen ind til Haderslev. Samtidig kommer der dobbeltrettede cykel- og gangstier under vejen i tunneller. Det hele skal forbedre trafiksikkerheden i det nuværende kryds.

“Det er et stort anlægsarbejde, vi går i gang med nu, men når rundkørslen er færdig, har vi forbedret trafiksikkerheden og fremkommeligheden for bilister, cyklister og gående. Det kan være svært at komme ud fra Christian X’s Vej på grund af den høje hastighed og trafikmængden på Omkørselsvejen, men med den nye rundkørsel får vi en bedre og mere sikker trafikafvikling”, siger Maiken Henningsen, ingeniør i Teknik og Miljø ved Haderslev Kommune.

Der vil under anlægget af den nye rundkørsel blive lavet en ny vej for de bilister der skal lige ud i begge retninger. Indkørslen til Christian X’s Vej bliver derimod afspærret, bilister kan blandt andet benytte udkørsel fra Gammel Christiansfeldvej eller Bredgade, eller alternative veje. Fodgængere og cyklister bliver ledt af Stadionvej og Gammel Christiansfeldvej.

Krydset lukkes i august, den nye rundkørsel forventes at stå klar i foråret 2019.

[media-credit name=”Forslag til omkørsel Grafik: Haderslev Kommune” align=”alignnone” width=”300″][/media-credit]