Topnyhed

Ny hjælp til børn i sorg

Sundhedsplejen i Haderslev Kommune er gået sammen med sognepræsten i Fjelstrup og Aller Kirker om et tilbud til børn i sorg. Det hedder ”Jeg savner dig”, og er målrettet børn i 0.-10. klasse.
Når børn mister forældre eller søskende, kan det være svært for dem at dele deres tanker og følelser med kammeraterne, der jo ikke ved, hvordan det føles, at miste et nært familiemedlem. Derfor starter Haderslev Kommune nu en sorggruppe op i samarbejde med sognepræsten i Fjelstrup og Aller Kirker.
”Børn i skolealderen kan have stor gavn af at dele deres tanker med andre børn i samme situation. De har brug for at kunne være i deres sorg, og det er nogle gange nemmere sammen med ligesindede, som kender til at have de følelser og tanker, man har, når man har mistet nogen tæt på”, siger Dorte Meilandt Lauenstein, der er sundhedsplejerske i Haderslev Kommune.
Sammen med sognepræst Susanne Madsen har Dorte Meilandt Lauenstein efteruddannet sig i sorggruppeledelse, og de er derfor begge klædt godt på til at stå for den første gruppe, der starter i slutningen af august.
”Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at få samarbejdet op at stå. Susanne har, i kraft af sit virke som præst, erfaringen med at bearbejde sorg, og vil være en rigtig god støtte for børnene”, siger Dorte Meilandt Lauenstein.
Gruppen er ikke en typisk ”tale-gruppe”, hvor man sidder stille sammen og taler om sorg, men skal i stedet være et frirum for børnene, hvor de kan lave forskellige aktiviteter sammen som fx at spille spil, gå en tur, lave mad eller andet.
”Vi skaber en tydelig ramme om samværet, og så er det gennem de aktiviteter, børnene får anledning til at tale med jævnaldrende om den, de savner, eller deres sorg. Men der vil også være dage, hvor vi ikke nødvendigvis taler om sorg, men bare har det rart sammen”, siger Susanne Madsen.
Den første gruppe starter op den 29. august og mødes derefter ved Aller Kirke otte gange frem til nytår. Der er stadig et par ledige pladser i gruppen.
For at komme med i sorggruppen, skal man henvises til det af en lærer eller sundhedsplejerske på sin skole eller af sognepræsten, hvor man bor.
Tilbuddet er for alle børn i skolealderen i Haderslev Kommune uanset religiøst tilhørsforhold.