Foreninger

Ny forening bag Vedsted Søfestival

I slutningen af 2019 blev det besluttet at Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO) ikke længere skal stå bag Vedsted Søfestival.
Derfor har der siden udmeldingen været arbejdet på at oprette en ny forening, som skal videreføre Søfestivallen samt understøtte andre kulturelle arrangementer i Vedsted og omegn.
Den forening er nu stiftet på en stiftende generalforsamling under navnet Vedsted Kultur & Event. Hovedformålet for den nye forening er at arrangere Vedsted Søfestival, foruden mulighed for at arrangere og tiltrække andre former for events inden for kultur og musik.
Bestyrelsen der har konstitueret sig på følgende måde og er igang med at udarbejde de overordnede planer for årets Søfestival, som skal videregives til styre- og arrangørgruppen for festivallen.

Formand: René Holm
Næstformand: Lars Boisen
Kasserer Kurt Busch
Sekretær: Tora Djernæs
Medlem: Mikkel Mortensen
Suppleant: Ketty Hansen