Nyheder

Ny asfalt på landingsbanen

På flyvestationen i Skrydstrup skal der i næste uge lægges ny asfalt på hovedbanen efter en hovedrenovering, som startede i slutningen af maj.

Asfaltarbejdet bliver udført i tidsrummet mellem klokken 06.00 – 18.00, arbejdet vil medføre en forøget trafik til og fra Flyvestationen. Det er det lokale firma Arkil, som har hovedentreprisen på banerenoveringen.

Arbejdsprocessen er blevet optimeret for at imødekomme behovet for at kunne flyve med afvisningsberedskabet hele døgnet og de daglige træningsflyvninger. Projektet er derfor inddelt i faser, der imødekommer de operative krav.

De store arbejder vil finde sted fra den 24. maj og frem til og med den 9. august. Efter denne periode vil der kun skulle gennemføres mindre asfaltarbejder og opmaling. Den sidste del udføres i perioden fra den 12. til den 30. august, hvor hovedbanen igen tages i brug.

Ny asfalt 
Se fakta om udlægning.

Rute
Fra mandag den 8. juli til fredag den 12. juli vil der være lastbilstrafik fra kl. 06.00 til 18.00. Lastbiler, som kommer fra nord, kører på Ribevej og vil dreje ned ad Tingvejen (rullebanen).
Lastbiler, som kommer fra Skrydstrup, kører ad Tingvejen.


Lugtgener
Man vil kunne lugte, når lastbilerne kører forbi med asfalten og på banen, hvor der asfalteres, men der vil ikke være giftige dampe eller andre nævneværdige lugtgener.


FAKTA OM UDLÆGNINGEN
Udlægning af asfalt påbegyndes i uge 28. Arbejdet vil finde sted i hverdagene mellem kl. 06.00 – 18.00.

Når slidlaget lægges på hovedbanen, vil det ske i løbet af få dage. Opgaven tager ikke lang tid, men den er selve kernen i projektet og den logistisk mest krævende. Asfalten skal lægges i 45 meters bredde på en gang efter metoden varmt i varmt. Det betyder, at der ikke bliver nogen samlinger, hvilket reducerer risikoen for revnedannelse. I den eksisterende asfalt er der f.eks. over 40 km fuger.
For at kunne lægge asfalt uden samlinger, skal asfalten lægges på én gang og den må ikke ligge på lastbilen for længe og køle ned. Det kræver rigtig meget asfalt og et konstant flow til udlæggermaskinerne, hvilket betyder, at vi får leverancer fra 5 asfaltværker, der omstiller deres produktion til vores krav. Det giver én lastbil hver 3. minut og at der er 10 asfalthold i gang på samme tid til udlægningen.

MANDAG
Ca. 84 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen.
Der asfalteres fra banestart til baneende på begge sider af banen – svarende til 2 x 400 m.

TIRSDAG
Ca. 200 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen.
Der asfalteres fra baneende til banestart– svarende til 1,8 km.
7 udlæggere og tromler vil køre forskudt for hinanden.

ONSDAG
Ca. 85 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen.
Skuldrene asfalteres – svarende til 2 x 7,5 m x hele strækningen.
2 udlæggere i hver side på hele strækningen.

TORSDAG
Ca. 17 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen.
Intersections/rulleveje asfalteres.

FREDAG
Ca. 18 lastbillæs asfalt transporteres til Flyvestationen.
Intersections/rulleveje asfalteres.