Mødedeltagerne ved Hans Egon Lorenzens hjem efter mødet Foto: Pressefoto
Mødedeltagerne ved Hans Egon Lorenzens hjem efter mødet Foto: Pressefoto
Haderslev

Minister besøgte Haderslev om ældrepleje

Social- og ældreminister Astrid Krag besøgte i torsdags Haderslev Kommune. Her skulle hun blandt andet tale med medarbejdere, ledere og en borger om kommunens forsøgsprojekt, Kaffe først, der skal være med at til at give mere nærheden i ældreplejen og bedre trivsel hos medarbejderne.

Lige omkring klokken 11 torsdag formiddag ankom social- og ældreminister Astrid Krag til Hans Egon Lorenzens hjem i Vojens. Hans Egon er, udover at være modtager af hjemmehjælp i kommunen, formand for Seniorrådet i Haderslev Kommune og kender derfor til projektet kaffe først, der skal give mere nærhed i hjemmeplejen.

Sammen med Hans Egon ventede ledere og medarbejdere fra Hjemmeplejen, der skulle fortælle minister mere om arbejdet med Kaffe først.
”Kaffe først er et forsøgsprojekt, hvor vi afprøver en hollandsk metode, der fokuserer mere på den nære pleje. Medarbejderne arbejder i selvstyrende teams, så de selv tilrettelægger arbejdet ud fra borgerens behov, hvilket giver en bedre fleksibilitet og gerne skulle resultere i færre forskellige medarbejdere i det enkelte hjem”, siger Linda Thisgaard, der er afdelingsleder i Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Linda Thisgaard mener, at de havde et rigtig godt møde, hvor ministeren spurgte meget interesseret ind til projektet.
Social- og ældreminister Astrid Krag sagde blandt andet til medarbejderne under mødet:
“Det bliver spændende at følge indsatsen. Noget vil gå godt, og noget vil ikke virke som man troede, og det er jo det, vi lærer af. Jeg er utroligt glad for at Haderslev Kommune har mod på at gå i gang med den indsats. Det bliver godt med faste teams for borgerens skyld, så der ikke kommer så mange forskellige medarbejdere i hjemmet. Og med selvstyrende teams for medarbejdernes skyld, så de selv kan tilrettelægge arbejdet. Det er en vigtig indsats for os alle sammen, det I prøver her.”

Efter mødet var Hans Egon Lorenzen godt tilfreds med den dialog, der havde været.
”Jeg synes, det er spændende, at hun er så interesseret. Hun er godt inde i sagerne og meget lyttende. Jeg er positiv skeptiker, og jeg håber, det bliver godt, men der skal økonomi til, og det skal virke. Den ekstra tid skal komme fra en bedre administration og planlægning, så jeg håber det kommer til at virke, så der kommer færre forskellige i hjemmet og det bliver mere fleksibelt, hvornår de kommer.”
”Jeg håber og tror på, vi får en god effekt af projektet både hvad angår medarbejdernes trivsel og borgernes tilfredshed. I hvert fald er det noget, vi vil følge nøje, og jeg ser frem til at give ministeren en status på projektet igen til foråret”, siger Linda Thisgaard.

Ved mødt deltog foruden social- og ældreminister Astrid Krag:
• Seniorrådsformand og modtager af hjemmepleje Hans Egon Lorenzen
• TR og stedfortræder for FTR FOA Eva Strandbygaard
• Helle Møller og Pia Krogh, medarbejdere i hjemmeplejen i Vojens, som er rekrutteret til de selvledende teams i ’Kaffe først’
• Hjemmeplejeleder Inger Phillip Christensen
• Afdelingsleder Linda Thisgaard
• Projektleder Rebekka Buhl
• Direktør for Voksen og Sundhed, Rolf Dalsgaard Johansen