Nyheder

Mænds sundhed til debat

Mænds sundhed halter efter kvindernes. Den 4. december inviterer Haderslev Kommune til temamøde under overskriften: ”Hvordan skaber vi sammen bedre rammer for mænds sundhed?”.

Mænds levetid er kortere end kvinders. Mænd har dårligere livsstil, de får flere følgesygdomme, og så har mænd færre personlige relationer og føler sig oftere ensomme. Det er blandt andet baggrunden for, at Sundhedssamarbejde og Forebyggelse den 4. december kl. 17 på Tørning Mølle inviterer til temamøde under overskriften ”Hvordan skaber vi sammen bedre rammer for mænds sundhed i Haderslev Kommune?”
På mødet er der fokus på, hvordan vi får øje på mistrivsel blandt mænd, hvordan vi som kommune kan understøtte og skabe bedre rammer for mænds sundhed.
Sundhedskonsulent Kaspar Ginnerup Knudsen, der er medlem af Forum for mænds selskab, holder et oplæg om tegn og reaktioner på mistrivsel hos mænd.
Efter foredraget vil der være en paneldebat om mænds sundhed og de udfordringer vi står overfor.

I panelet sidder
– Mogens Østergaard – veterankoordinator,
– Svend Åge Dyrholm fra Idrætssamvirke
– Claes Overgaard fra Team XL Vikings
– Lotte Nielsen – arbejdsmarkedschef Haderslev Kommune
– Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
– Bent Johannsen Juhler – Haderslev Kaserne
– Frank Lauridsen – Brugerhuset
– Kaspar Ginnerup Knudsen (oplægsholder)

Kom og bidrag med din viden, erfaring og ideer. Alle er velkommen
Vi håber på en spændende debat som vil bringe os tættere på hvordan vi som kommune kan skabe bedre rammer for mænds sundhed i Haderslev Kommune.
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest den 29. november til sundhedssamarbejdeogforebyggelse@haderslev.dk

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Om mænds sundhed
Mænds levetid er kortere end kvinders. Mænd har dårligere livsstil og de får flere følgesygdomme
Og det går mændene meget dårligere, når de har fået sygdommene.
For eksempel har mænd 98 pct. Større dødelighed af diabetes og 30 pct. større af kræft.
Mange mænd har ingen nære relationer eller nogen, de kan tale med om personlige ting
Næsten en tiendedel af alle mænd oplever, at de ikke er med i sociale fællesskaber, som de føler, at de hører til i.
Kilde: Selskab for Mænds Sundhed.[/otw_shortcode_info_box]