Haderslev

Kommunen giver svar om rundkørsel ved Moltrup

Borgerne i Bramdrup/Moltrup har længet ønsket at få trafiksikret Moltrup Landevej, derfor sendte en trafikgruppe i august et høringssvar til kommunen. Det er der nu blevet responderet på, og der er kommet svar.

Svaret kan læses her

Herunder i uredigeret form er svar til kommunen fra Mikael Winther, Formand for Moltrup Sogneforening

I har komplet ignoreret alle partsindlæg i høringen, i har ikke fremlagt et nyt forslag som ønsket, og kun vedtaget et lappe løsning, stik imod alt hvad vi havde af ønsker.
Vi ønsker ikke at i bare flytter problemet til et andet sted på strækningen,
eller med det foreslåede gør vejen mange gange farligere for gående og cyklende at krydse,
men at i laver en løsning som sikrer hele landevejen, fx den foreslåede rundkørsel.
Vi ønsker at I, i stedet for får sparet op til den rigtige løsning, så hele strækningen kan sikres.
Vi havde et fælles høringsvar fra hele sognet, som ville fremtidssikre Moltrup Landevej for fremtiden, og ikke bare skubbe problemerne rundt til andre indkørsler.
At der skal lig på bordet, før i vil aggere, kan og vil jeg ikke acceptere.

Krydset Rovstrupvej – Moltrup Landevej er en del af Margueritruten og krydses hver uge af hundredevis af cyklister,
Det er jo ikke kun beboere i sognet der bliver ramt, cylisterne på Margueritruten kommer jo alle vegne fra, inkl. turister, pendlerne på vejen der bliver ramt er godt nok oftest besøgende i sognet, men dem der kører ind i dem er jo fra hele kommunen og besøgende til hele Haderslev.

Samme kryds benyttes af halvdelen af de frivillige brandmænd på moltrup brandstation, og der rykkes også ud den vej, så 3 minutter ekstra hver vej, er fuldstændigt uholdbart også for brand og redning sønderjylland.

Den ene bus om dagen der kører over til rovstrup med skolebørn er ikke nok til at forhindre skolebørn i at krydse vejen,
eller udflugter fra Moltrup Skole som ligeledes går tur over landevejen, selv om den af politiet er betegnet som for farlig til at krydses!

Gennemsnitshastigheden i 70km/t strækket er i 2018 stadigvæk over 75km/t, hvilket er alt for hurtigt, og nogle må jo så ligge en hel del over de 70km/t.