Haderslev

Jomfrustien skal klimasikres

Næste anlægsprojekt på Jomfrustien i Haderslev går nu i gang. Provas skal renovere forsyningsledninger til vand og spildevand under den smalle del af Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien. Når arbejdet i jorden er færdigt, afslutter Haderslev Kommune gaden i et helt nyt udtryk som en del af byudviklingsprojektet i området. Strækningen er spærret for trafik, mens arbejdet står på.

Arbejdet på det smalle stykke af Jomfrustien går i gang den 13. maj.
Jomfrustien i Haderslev er udpeget til klimatilpasning, fordi området er plaget af oversvømmelser, når der falder store mængder regn. Samtidig har Haderslev Byråd besluttet at udvikle området og bruge klimasikringen til at skabe nye muligheder for liv og udvikling i byen.
Næste projekt i området starter mandag den 13. maj på den smalle del af Jomfrustien, som løber fra Nørregade til Teaterstien. Det er et stort arbejde, hvor der skal graves for at udskifte og renovere vand- og spildevandsledninger. Derfor er det nødvendigt at lukke helt for trafik, mens arbejdet står på.

Parkering og adgang til forretninger
I hele perioden er der adgang til samtlige forretninger i gaden til fods. Det vil også fortsat være muligt at køre ind til Høppners Gård fra Teaterstien for at parkere.

Gaden får nyt udtryk
Når arbejdet under jorden er færdigt, bliver gaden opbygget med et helt nyt udtryk. Det er et udtryk, der på sigt vil kunne genkendes i hele området omkring Jomfrustien.
Fortovene opføres i de velkendte gule klinker, man ser på andre fortove i byen, men i en nyere udgave med en mere ru overflade, så den bliver mindre glat i vinterperioden.
Kørebanen opbygges i en ny og grovere, brun klinke, der er mere egnet til biler, men samtidig giver en oplevelse af, at man befinder sig i bymidten. Gaden vil efter renoveringen blive gågade med kørsel tilladt.
Fremover vil regnvandet i gaden løbe i vandrender i stedet for rørledninger under jorden. I den nordlige side vil vandet løbe i en åben vandrende mellem kørebanen og fortovet. På den måde synliggøres vandets betydning i området og er med til at skabe liv og stemning.
Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2019.