Nyheder

Holdaktiviteter hjælper udsatte borgere

Siden 2017 har udsatte borgere i Haderslev Kommune afprøvet forskellige holdaktiviteter i projektet ‘Aktiv og Sund’. Projektet, som er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og UC Syd, har gode resultater. Til efteråret holdes en konference om resultaterne fra projektet.


Der er rigtig gode tilbagemeldinger fra deltagerne i projekt Aktiv og Sund. Projektet er et tilbud til udsatte borgere om at være mere aktive og blandt andet dyrke motion sammen med andre.
Holdaktiviteterne er af meget forskellig karakter. Det kan fx være svømning, styrketræning, mindfullnes eller gåture. Det er også meget forskelligt, hvad borgerne får ud af aktiviteterne, men fælles er, at størstedelen af dem har fået det bedre både fysisk, psykisk og ikke mindst socialt.
En borger er fx gået fra at være sengeliggende i to år til at blive ambassadør på løbeholdet og er med til sociale aktiviteter med de andre ambassadører. En anden borger gik i starten med rollator og var desuden selvmordstruet, men kunne efter kort tid parkere rollatoren og er gået ned i hjælp fra bostøtten. Borgeren er blevet gladere og er næsten med til alle aktiviteter.


Personalet på bo- og værestederne er blevet uddannet til forandringsagenter, som er med til at motivere borgerne og hjælpe dem afsted til aktiviteterne. Forandringsagenterne oplever, at der ikke kun sker fysiske forandringer hos borgerne, de bliver også gladere, åbner op og får mere selvtillid.
“Borgerne har fået mere selvtillid og de udvikler venskaber på tværs. Flere af borgerne har også tabt sig og er begyndt at komme i form”, og aktiviteterne er blevet så stor del af hverdagen, at “borgerne bliver rastløse i ferieperioderne når der ikke er sport og aktiviteter,” fortæller Gitte Jepsen, social- og sundhedsassistent i Værestedet Brugerhuset.


“Flere har fortalt, hvordan de pludselig er blevet en del af fællesskabet og føler sig som en del af en gruppe, hvor der bliver vist omsorg fra de andre deltagere. I forhold til det sociale har det stor betydning for mange af borgerne, at de skal af sted til noget, og de er rigtig gode til at motivere hinanden”, siger Helle Sass Tarbensen, bostøttemedarbejder i Bostøtten Haderslev.

Konference til efteråret
Haderslev Kommunen og UC Syd vil gerne fortælle om de mange gode erfaringer, og hvordan man har arbejdet med at sætte forskningsteori sammen med praksis, så det virker. Derfor holdes der den 10. september en konference for alle interesserede.
Her vil der blive delt ud om tankerne bag projektet og samtidig kan man få input til, hvordan holdsportsaktiviteter kan være en del af vejen til at mindske uligheden i sundhed.