Sundhedscentret da det stod færdigt i 2018 Foto: Pressefoto
Sundhedscentret da det stod færdigt i 2018 Foto: Pressefoto
Nyheder

Haderslev Sundhedscenter udvides

Det bliver Ommen A/S, der skal stå for udbygningen af Sundhedscenter Haderslev, der udvides med 650 kvadratmeter. Etape 2 forventes at kunne tages i brug i 2022.

Haderslev Kommune er kommet et spadestik videre i forhold til en kommende udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. I dag blev der skrevet kontrakt med entreprenøren Ommen A/S, der får totalentreprisen på byggeriet, der koster 13,76 millioner kroner.

Med en 650 m2 udvidelse af Sundhedscenter Haderslev er der mulighed for at tilbyde et endnu bredere felt af sammenhængende sundhedstilbud til de 56.000 borgere i Haderslev Kommune.

”Det er dejligt, at vi nu kan fortsætte udviklingen af Sundhedscenter Haderslev. Vi skal kunne håndtere et stigende antal ældre og borgere med kronisk sygdom. Med udvidelsen får vi mulighed for at tilbyde et endnu bredere felt at sammenhængende sundhedstilbud til borgerne”, siger Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.

Sundhedscenter Haderslev blev taget i brug i 2018 og er bygget af Region Syddanmark og Haderslev Kommmune i fællesskab.

Udvidelsen med de 650 kvadratmeter koster i alt 13,76 mio. kroner. Beløbet er sammensat af 7,28 millioner kroner i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, 5,74 millioner kroner i kommunal egenfinansiering og 0,74 millioner kroner i regional egenfinansiering.

Målet med etape 2 er at styrke den somatiske del af det nære sundhedsvæsen bl.a. via en markant styrket læge-profil og flere sygeplejefunktioner i sundhedscenteret, som kan gavne især ældre borgere, psykisk sårbare borgere og borgere med kroniske sygdomme.

”Udvidelsen giver os mulighed for at give borgerne endnu flere sundhedstilbud tæt på, hvor de bor. Samtidig vil vi gerne sætte sundhedcentret på landkortet som testcenter og et samlingspunkt for udviklingen af nye tilbud og samarbejdsformer, andre sammenhænge – og på nye teknologiske platforme”, siger Børge Koch.

Om sundhedscentret
Sundhedscenter Haderslev rummer i dag praktiserende læger, børnelæge, fodterapi, øjenklinik, jordemodercenter, lokalpsykiatri, socialpsykiatri, lægevagt, sundhedspleje, rusmiddelcenter, røntgen, sygeplejeklinik og sundhedstilbud under Sundhedssamarbejde og Forebyggelse. Med udvidelsen bliver der plads til lægeklinik, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og en udvidelse af den kommunale sygeplejeklinik.