Byggeriet af Erlev Skole i Haderslev er et af de seneste eksempler på, når vækst og velfærd går hånd i hånd. Foto: pressefoto
Byggeriet af Erlev Skole i Haderslev er et af de seneste eksempler på, når vækst og velfærd går hånd i hånd. Foto: pressefoto
Nyheder

Haderslev sætter fokus på vækst og velfærd

Haderslev Byråd har skruet op for arbejdet med at skabe vækst og velfærd. Gennem et nyt udvalg for vækst og velfærd, der blev nedsat i forbindelse med vedtagelsen af det seneste budget, skal der formuleres ambitioner og mål for vækstarbejdet.

Byggeriet af Erlev Skole i Haderslev er et af de seneste eksempler på, når vækst og velfærd går hånd i hånd.
”Det er vores klare ambition i byrådet at skabe bedre velfærd gennem vækst og skabe vækst ved at investere i velfærd. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal arbejde målrettet med, hvilke initiativer, vi skal sætte i gang”, siger borgmester H. P. Geil.

Udvalget for vækst og velfærd er ikke et beslutningsudvalg som de traditionelle politiske udvalg, men et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg, der er et rådgivende udvalg og i dette tilfælde har til opgave at skabe vækstinitiativer. Udover udvalget for vækst og velfærd har Haderslev Byråd også nedsat § 17 stk. 4-udvalg for udvikling omkring Skrydstrup og for klima.
Udvalget for vækst og velfærd har valgt at fokusere på tre indsatsområder: bosætning, arbejdspladser og uddannelse og til det etableres der nu tre nye råd med fagfolk, der skal bidrage med idéer til ambitioner og mål for de tre områder.
”Nu skal vi have beskrevet de konkrete ambitioner og mål for de tre indsatsområder, da nøglen til vækst og velfærd ligger der – altså at der kommer nye borgere og vi har det rigtige udbud af arbejdspladser og uddannelser”, siger H. P. Geil og fortsætter:
”Derfor har vi inviteret en række dygtige fagfolk på de tre områder og nogle ildsjæle fra kommunens kultur- og foreningsliv til at deltage i workshops på de tre områder, for på den måde at kvalificere de ambitioner og konkrete mål, vi gerne vil arbejde hen imod”

Fagfolkene og ildsjælene er lokale folk fra erhvervslivet, investorer, ejendomsmæglere, folk fra uddannelsessektoren, landdistrikter osv.
”Jeg glæder mig rigtig meget til få sat gang i arbejdet ved tre forskellige workshops her i løbet af juni. Det er vigtigt, vi får fagfolkenes og ildsjælenes store viden og erfaring i spil, så vi kan lægge en ambitiøs og relevant strategi for vækst og velfærd”, siger H. P. Geil.

I kølvandet på de tre workshops nedsættes tre råd og desuden en inspirationsgruppe med mennesker fra det kreative miljø i Haderslev Kommune, der kan trækkes ind og rådgive rådene efter behov.
Sammen skal rådene og gruppen arbejde med ideer til, hvordan ambitionerne på kort og langt sigt kan virkeliggøres.