Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Nyheder

Haderslev let optimstiske over positiv befolkningsudvikling

Haderslev Kommune har netop gjort status over befolkningsudviklingen i 2021. Med en tilvækst på fire borgere er der grund til forsigtig optimisme, mener borgmester Mads Skau. Men det kommer ikke af sig selv, hvis tendensen skal fortsætte.

Fire borgere mere alt i alt er der i Haderslev Kommune ved udgangen af 2021. Set i forhold til 2020 er det en positiv udvikling, hvor resultatet var på minus 293. Og til yderligere sammenligning er befolkningsudviklingen over de seneste 10 år faldet med 778 borgere i alt, altså et gennemsnit på omkring 80 om året.
”Jeg er godt tilfreds med, at vi kommer ud af 2021 med en positiv befolkningstilvækst, om end den er lille. Jeg tror på, at det er det første spæde tegn på, at vi er i gang med at vende udviklingen”, siger borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skau.

Det positive resultat følger en årrække, hvor befolkningstallet stort set er dalet hvert år.
”Over de seneste 10 år har vi i udgangspunktet kun kunnet se en positiv udvikling i indbyggertallet i forbindelse med flygtningestrømmene i 2015 og 2016. Nu er forudsætningerne nogle andre, og vi har grund til at tro, at den positive tilvækst skyldes reel tilflytning af arbejdskraft og nye borgere”, siger Melissa McCann Seeberg, der er bosætningskonsulent i Haderslev Kommune og arbejder med at tiltrække nye tilflyttere.

Bag resultatet ligger især indrejste fra udlandet, som i alt har givet 372 nye borgere, som er et resultat af 621 indrejste og 249 udrejste. Det er borgere, der er kommet til fra især Tyskland og Rumænien, men også lande som Polen og Ukraine ligger højt på listen over lande, der kommer nye borgere fra.
”Vores virksomheder mangler arbejdskraft og efterspørger også udenlandsk arbejdskraft. Derfor er det positivt, at vi har en tilgang af borgere fra de omkringliggende europæiske lande, som skal være med til at løse manglen på arbejdskraft for os i fremtiden”, siger Mads Skau.

Derfor gør Haderslev Kommune også en ekstra indsats for at tiltrække arbejdskraft fra Tyskland i øjeblikket, som er en del af den samlede indsats med at brande kommunen som et godt levested for unge og børnefamilier.
”I løbet af 2022 planlægger vi nogle events målrettet gruppen af tyske borgere, der i stigende grad søger mod nord. Det bliver et arrangement, hvor vi oplyser og rådgiver potentielle tilflyttere om start af virksomhed, boligkøb, dansk kultur, valg af dagtilbud og skole og hvordan man lærer dansk”, siger Melissa McCann Seeberg.

Udover tiltrækningen af tyske borgere arbejder Haderslev Kommune også målrettet på at tiltrække borgere fra resten af Danmark, hvor man især har fokus på at få unge eksilsønderjyder til at flytte tilbage, når de har afsluttet deres uddannelse i de større byer.

Fakta
Befolkningsudviklingen 2021 i Haderslev Kommune er opgjort over balancen mellem døde og fødte, som er på minus 114, balancen mellem tilflyttede og fraflyttede fra Danmark, som er på minus 227 og balancen mellem indrejste og udrejste til og fra udlandet som er på 372. Dertil kommer en teknisk korrektion på minus 27 som giver et resultat på en befolkningstilvækst på fire borgere.