Nyheder

Haderslev Kommune genoptager sygedagpengesager

Ankestyrelsen ændrede sidste år praksis for stop af sygedagpenge. Fremover kan udbetalingen af sygedagpenge først standses, når der er truffet afgørelse om det, og ikke som tidligere med tilbagevirkende kraft. Haderslev Kommune har på baggrund af denne praksisændring gennemgået 346 sager og har på den baggrund genoptaget fem sager. Ankestyrelsen har tillige identificeret én sag fra Haderslev Kommune, som er genoptaget af Ankestyrelsen.
Da Ankestyrelsen i sommeren 2018 ændrede praksis for stop af sygedagpenge, lagde de op til at kommunerne kunne vurdere, om de havde sager, der skulle genoptages. Alternativt skulle kommunerne informere borgerne om, at de skulle henvende sig, hvis de mente, deres sag skulle genoptages.
Haderslev Kommune har nu gennemgået 346 sager og har på den baggrund genoptaget fem sygedagpengesager, hvor borgerne har fået standset udbetaling af sygedagpenge, inden kommunen har truffet afgørelse. Det har ført til efterbetaling af sygedagpenge for i alt 34 dage. Derudover har Ankestyrelsen identificeret én sag, der skulle genoptages, hvilket har ført til en efterbetaling af sygedagpenge for 49 dage.
Der er således sket efterbetaling for i alt 83 dage, i alt 55.660,00 kr.
Når en borger har modtaget sygedagpenge i en periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Hvis kommunen vurderer, det ikke gør sig gældende, skal udbetalingen af sygedagpenge standses.
Tidligere praksis har betydet, at kommunerne kunne standse udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor man vurderede, borgeren havde været arbejdsdygtig fra. Det kan man ikke med den nye praksis, hvor udbetaling af sygedagpenge tidligst kan standses, når kommunen har truffet afgørelse om det.
Alle berørte borgere har fået brev fra Haderslev Kommune om, at deres sygedagpengesag er genoptaget og hvilken konklusion, man er kommet frem til.
Hvis man mener, ens sygedagpengesag skal genoptages, kan man kontakte Haderslev Kommunes sygedagpengeafdeling på 21 15 66 35. Hvis Ankestyrelsen er den myndighed, der har truffet afgørelse om standsning af sygedagpenge, skal de træffe beslutning om, hvorvidt sagen kan genoptages. Ankestyrelsen kan kontaktes på 33 41 12 00.